Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami 2013Pobierz program: Testy na prawo jazdy 2013 kat. B [67.3 MB]


Czy wiesz jakie zmiany dla kierowców szykują się od 19 stycznia 2013?
Czy wiesz, że nowych kierowców zacznie obowiązywać okres próbny i nowe zasady?
Czy wiesz, że nie każdym samochodem będziesz mógł jeździć?
Czy wiesz, że po zdaniu egzaminu na prawko będziesz musiał przejść jeszcze 2 dodatkowe płatne szkolenia?
Czy słyszałeś o zielonym listku, ograniczeniach dla nowych kierowców, o zakazie pracy jako kierowca dla młodych kierowców?
Czy wiesz o rewolucyjnych zmianach w egzaminach na prawo jazdy?
Czy wiesz że zmieniają się przepisy związane z punktami karnymi?

WSZYSTKO to już od stycznia 2013.

Okres próbny (zmiany wchodzą od 19 stycznia 2013)

  Chcesz być powiadomiony gdy nowe testy 2013 będa dostępne?

Wpisz adres email, powiadomimy Cię niezwłocznie gdy pojawią się testy 2013 wg nowych zasad.
    wpisz email:
    powtórz email:

     1. Dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B okres próbny trwa 2 lata od dnia wydania dokumentu.

2. W okresie próbnym między 4 a 8 tygodniem licząc od otrzymania prawa jazdy kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego za dodatkową opłatą wynoszącą maksymalnie 100 zł.

3. W okresie próbnym między 4 a 8 tygodniem licząc od otrzymania prawa jazdy kierowca będzie zobowiązany odbyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy za dodatkową opłatą wynoszącą maksymalnie 200 zł. Praktyczne szkolenie jest prowadzone w formie trwających jedna godzinę ćwiczeń praktycznych.

4. W okresie próbnym przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu kierowca może kierować wyłącznie pojazdem oznakowanym z tyłu i przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego. Oznacza to, że kierowca w tym okresie nie będzie mógł poruszać sie np. pożyczonym pojazdem bez naklejki z zielonym listkiem.

5. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

6. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B.

7. W okresie próbnym przed upływem 8 miesiąca kierującemu zabrania się osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. (pkt.6 i 7 nie dotyczy osób które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikacje wstępną przyspieszoną - patrz ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2011, rozdział 7a).

8. Jeśli w ciągu okresu próbnego kierowca popełni 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami lub prawomocnymi wyrokami sądu okres próbny zostaje wydłużony o kolejne 2 lata.

Egzamin teoretyczny

Opis egzaminu teoretycznego jaki będzie przeprowadzany od 19 stycznia 2013 znajdziesz tutaj: Testy na prawo jazdy 2013

Szkolenie przez Internet

1. Wybrane ośrodki nauki jazdy, spełniające szereg trudnych do spełnienia wymagań będą miały możliwość przeprowadzania szkoleń teoretycznych (tylko) przez Internet.

Punkty karne (te zmiany wejdą od 1 stycznia 2013)

1. Osoby, które przekroczą 24 punkty karne w ciągu roku nie stracą prawa jazdy, ale zostaną skierowane na kurs reedukacyjny i badanie psychologiczne.

2. Trwający ok. 5 dni i kosztujący ok. 500 zł kurs reedukacyjny trzeba będzie odbyć w ciągu 1 miesiąca od otrzymania decyzji skierowującej go na taki kurs.

3. Po ukończeniu kursu kierowca będzie musiał przedstawić staroście zaświadczenie o ukończeniu kursu i dalej będzie mógł poruszać sie pojazdem.

4. Jeśli w ciągu kolejnych pięciu lat (razem 6 lat) po odbyciu kursu reedukacyjnego kierowca zgromadzi kolejne 24 punkty (razem 48 pkt.) wtedy straci prawo jazdy.

5. Po stracie prawa jazdy kierowca będzie musiał ponownie odbyć kurs na prawo jazdy oraz zdać egzamin na prawo jazdy.

6. Nie będzie szkoleń likwidujących 6 punktów karnych jak obecnie.

7. Policjant jednorazowo będzie mógł naliczyć maksymalnie 10 punktów karnych.


POBIERZ ustawę o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011


Podobne artykuły:
Testy na prawo jazdy 2012
Nowe testy jednak od stycznia 2013


_____________________
kopiowanie treści artykułów zabronione.