Testy na prawo jazdy

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu:

testy na prawo jazdy

A) we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila,

B) we krwi przekracza 0,5 promila,

C) w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym skręcając w prawo powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) użyć sygnału dźwiękowego,

C) ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,

B) postoju pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,

C) holowania pojazdu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu,

C) jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu,

C) jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.


Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut:

testy na prawo jazdy

A) samochodu osobowego,

B) motocykla,

C) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może być ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) przejściu dla pieszych,

B) miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci,

C) bliskości miejsca na drodze szczególnie uczęszczanego przez dzieci.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 130 km/h,

B) 110 km/h,

C) 100 km/h.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) ma obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

B) jadąc na wprost przez skrzyżowanie - wjedzie na jezdnię o ruchu w jednym kierunku,

C) ma obowiązek jazdy na wprost przez wszystkie skrzyżowania na tej drodze.


Wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu można ułatwić sobie przez:

testy na prawo jazdy

A) kilkakrotne, przemienne cofanie i jazdę do przodu,

B) ruszanie na dużych obrotach silnika,

C) obniżenie ciśnienia powietrza w oponach.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

B) pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

C) pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować ruch pieszych.


W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc zataczającego się na drodze pieszego powinien:

testy na prawo jazdy

A) być przygotowany do zatrzymania pojazdu,

B) założyć, że pieszy może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego,

C) założyć, że pieszy nie wejdzie na jezdnię.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Podczas postoju na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący pojazdem silnikowym:

testy na prawo jazdy

A) może nie włączać świateł zewnętrznych pojazdu,

B) może używać świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni,

C) powinien używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych.


Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:

testy na prawo jazdy

A) stanu i widoczności drogi,

B) warunków atmosferycznych,

C) natężenia ruchu pieszych i pojazdów.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością pojazd 2:

testy na prawo jazdy

A) powinien rozpocząć hamowanie,

B) powinien zwiększyć prędkość i przejechać przed pojazdem 2,

C) kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności:

testy na prawo jazdy

A) zmianą nawierzchni jezdni,

B) okresowym zawilgoceniem jezdni,

C) stałym zawilgoceniem jezdni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

B) zawrócić na skrzyżowaniu,

C) jechać na wprost przez skrzyżowanie.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcającego w lewo,

B) skręcającego w prawo,

C) jadącego na wprost przez skrzyżowanie.


Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem osobowym wyposażonym w takie pasy dotyczy (z wyjątkiem osób zwolnionych przepisami z ich użycia):

testy na prawo jazdy

A) tylko kierującego pojazdem,

B) wszystkich przewożonych osób,

C) tylko osób na przednich siedzeniach.