Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji zaleca się, aby kierujący pojazdem, zamierzając skręcić w prawo:

testy na prawo jazdy

A) zmienił jak najszybciej pas 2 na 1, bez istotnej zmiany prędkości,

B) zmienił pas 2 na 1 tuż przed rozwidleniem drogi,

C) zmniejszył prędkość do odpowiedniej dla skrętu po zmianie pasa 2 na 1.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) od miejsca ustawienia znaku ostrzegawczego,

B) na odcinku 3,5 km,

C) po przejechaniu 3,5 km.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie może skręcić w prawo lub w lewo,

B) powinien zawrócić,

C) powinien skręcić w prawo lub w lewo.


Okresowe badania stanu technicznego samochodu osobowego należy przeprowadzać:

testy na prawo jazdy

A) w stacji kontroli pojazdów,

B) przed upływem terminu określonego w dowodzie rejestracyjnym,

C) corocznie od dnia pierwszej rejestracji.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) przewozić na przednim siedzeniu dziecka w wieku do 12 lat (bez specjalnego fotelika),

B) rozpocząć jazdy, jeżeli nie wszystkie przewożone osoby zapięły pasy bezpieczeństwa - chyba, że są zwolnione z ich użycia,

C) przewozić na przednim siedzeniu dziecka siedzącego w foteliku ochronnym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 110 km/h,

B) 100 km/h,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo, bez konieczności zatrzymania pojazdu,

B) może zawrócić, bez konieczności zatrzymania pojazdu,

C) powinien zatrzymać pojazd przed tą linią.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) przejeżdża ostatni,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Z odbycia dodatkowego przeszkolenia, w celu zmniejszenia liczby punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, może skorzystać:

testy na prawo jazdy

A) każdy kierowca,

B) kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,

C) kierowca w okresie przekraczającym 1 rok od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) przejeżdża pierwszy.


Ta linia przerywana wyznacza pas ruchu:

testy na prawo jazdy

A) powolnego,

B) przeznaczony na postój pojazdu,

C) przeznaczony do ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób.


Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, gdy kierujący nim:

testy na prawo jazdy

A) znajduje się w stanie nietrzeźwości,

B) nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania nim,

C) nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do użytkowania go.


Lampki kontrolne informujące w czasie jazdy kierowcę o ważnym problemie technicznym są barwy:

testy na prawo jazdy

A) żółtej samochodowej,

B) zielonej,

C) czerwonej.


Na jezdni oznaczonej tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) wyznaczone jest miejsce do parkowania pojazdów,

B) wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu,

C) wyznaczona jest powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów.


W tej sytuacji jazda prosto tym pojazdem jest:

testy na prawo jazdy

A) prawidłowa, gdyż na jezdni nie ma innych pojazdów,

B) prawidłowa, gdyż dopuszcza się zajmowanie dwóch pasów ruchu,

C) nieprawidłowa.


Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na mokrej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jadącego z prędkością 110 km/h, mieści się w przedziale:

testy na prawo jazdy

A) 80-100 m,

B) 105-125 m,

C) 130-200 m.


Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) upłynął termin jego ważności,

B) stwierdzi, że jest ono nieczytelne,

C) kierujący pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może przejechać obok przystanku bez zatrzymania,

B) powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych,

C) powinien zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania obok przystanku.


Bezpośrednio na ranę należy położyć:

testy na prawo jazdy

A) watę,

B) ligninę,

C) jałową gazę.


W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc toczącą się po jezdni piłkę powinien:

testy na prawo jazdy

A) uważnie obserwować bawiące się dzieci,

B) być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,

C) liczyć się z tym, że dzieci mogą wbiec na jezdnię.


Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu:

testy na prawo jazdy

A) we krwi przekracza 0,5 promila,

B) w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg,

C) w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.


Okresowe badania stanu technicznego samochodu osobowego należy przeprowadzać:

testy na prawo jazdy

A) w stacji kontroli pojazdów,

B) przed upływem terminu określonego w dowodzie rejestracyjnym,

C) corocznie od dnia pierwszej rejestracji.