Testy na prawo jazdy

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Na autostradzie dopuszcza się holowanie:

testy na prawo jazdy

A) do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych,

B) tylko pojazdem przeznaczonym do tego celu,

C) dowolnym pojazdem.
W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Sygnał ten:

testy na prawo jazdy

A) zabrania skręcania w prawo,

B) zezwala na skręcanie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zabrania jazdy na wprost przez skrzyżowanie.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy na prawo jazdy

A) powinien jechać w odległości 100 m za pojazdem uprzywilejowanym,

B) nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - na obszarze zabudowanym,

C) nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - poza obszarem zabudowanym.


Pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) nie zostanie usunięty z drogi, jeżeli ma włączone światła awaryjne,

B) zostanie unieruchomiony na koszt właściciela przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

C) zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.


Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe może nie stosować się do przepisów o:

testy na prawo jazdy

A) pierwszeństwie przejazdu,

B) obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni,

C) zatrzymaniu i postoju.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, badaniu na zawartość alkoholu w organizmie:

testy na prawo jazdy

A) poddawany jest kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku,

B) poddawani są zawsze wszyscy pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) poddawana może być osoba, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku.


W tej sytuacji, przy skręcaniu w lewo, należy:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się przed sygnalizatorem,

B) przyjąć, że nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,

C) upewnić się, że przejazd nie spowoduje utrudnienia ruchu.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w lewo,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) powinien włączyć kierunkowskaz zanim przystąpi do zmiany pasa ruchu.


W tej sytuacji, podczas omijania we mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe,

B) może mieć włączone tylne światła przeciwmgłowe, gdy mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m,

C) powinien mieć włączone światła drogowe.


Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem, który:

testy na prawo jazdy

A) wjeżdża na tory bez upewnienia się, czy zbliża się pociąg,

B) wyprzedza pojazdy bezpośrednio przed przejazdem,

C) wyprzedza pojazdy na przejeździe.


W tej sytuacji kierujący pojazdem ma obowiązek jazdy na wprost:

testy na prawo jazdy

A) przed najbliższym skrzyżowaniem - w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy,

B) na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli wcześniej nie ma możliwości zmiany kierunku jazdy,

C) na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze.


Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:

testy na prawo jazdy

A) jest stabilna,

B) zabezpiecza przed zachłyśnięciem,

C) zapewnia drożność dróg oddechowych.


W tej sytuacji zaleca się, aby kierujący pojazdem, zamierzając skręcić w prawo:

testy na prawo jazdy

A) zmienił jak najszybciej pas 2 na 1, bez istotnej zmiany prędkości,

B) zmienił pas 2 na 1 tuż przed rozwidleniem drogi,

C) zmniejszył prędkość do odpowiedniej dla skrętu po zmianie pasa 2 na 1.


Postój uszkodzonego pojazdu silnikowego należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na autostradach lub drogach ekspresowych - tylko w razie postoju na jezdni,

B) na autostradach - w każdym przypadku,

C) na drogach ekspresowych - w każdym przypadku.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) umieszczać w pojeździe urządzenia wysyłającego sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,

B) korzystać podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

C) wyposażać pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego.


W okresie docierania samochodu osobowego nie należy:

testy na prawo jazdy

A) jeździć z prędkością zbliżoną do maksymalnej,

B) włączać czwartego biegu,

C) osiągać wysokich obrotów silnika.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed znakiem,

B) może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika,

C) może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym.


Przed uruchomieniem silnika w niskiej temperaturze otoczenia należy:

testy na prawo jazdy

A) ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym "luz",

B) wcisnąć pedał sprzęgła,

C) wyłączyć zbędne odbiorniki prądu.