Testy na prawo jazdy

Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że:

testy na prawo jazdy

A) nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału,

B) za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący na wjazd na skrzyżowanie,

C) za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający wjazdu na skrzyżowanie.


Te znaki poziome umieszczone na pasach ruchu:

testy na prawo jazdy

A) określają dopuszczalną prędkość jazdy,

B) określają nakazaną prędkość jazdy,

C) oznaczają wjazd do strefy ograniczonej prędkości.
W trakcie eksploatacji samochodu osobowego należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) tylko przy dokonywaniu okresowych przeglądów technicznych,

B) w zakresie wymienianych materiałów eksploatacyjnych,

C) w zakresie wymienianych mechanizmów pojazdu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) wynosi 110 km/h,

B) wynosi 130 km/h,

C) nie jest określona przepisami.
W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności:

testy na prawo jazdy

A) zmianą nawierzchni jezdni,

B) okresowym zawilgoceniem jezdni,

C) stałym zawilgoceniem jezdni.


Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy należy sprawdzić:

testy na prawo jazdy

A) działanie świateł zewnętrznych,

B) działanie układu hamulcowego i kierowniczego,

C) ciśnienie powietrza w ogumieniu.


W tej sytuacji postój uszkodzonego samochodu osobowego można sygnalizować przez:

testy na prawo jazdy

A) włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

B) włączenie świateł awaryjnych, bez umieszczania za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

C) umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego, bez włączania świateł awaryjnych lub pozycyjnych.


U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:

testy na prawo jazdy

A) 30 uciśnięć klatki piersiowej,

B) 2 oddechów ratowniczych,

C) 5 oddechów ratowniczych.


Postój uszkodzonego pojazdu silnikowego należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na autostradach lub drogach ekspresowych - tylko w razie postoju na jezdni,

B) na autostradach - w każdym przypadku,

C) na drogach ekspresowych - w każdym przypadku.


Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:

testy na prawo jazdy

A) stanu i widoczności drogi,

B) warunków atmosferycznych,

C) natężenia ruchu pieszych i pojazdów.


Postój uszkodzonego pojazdu silnikowego należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na autostradach lub drogach ekspresowych - tylko w razie postoju na jezdni,

B) na autostradach - w każdym przypadku,

C) na drogach ekspresowych - w każdym przypadku.


Znak umieszczony pod sygnalizatorem zobowiązuje kierującego pojazdem do:

testy na prawo jazdy

A) zawrócenia na skrzyżowaniu,

B) skrętu w prawo na skrzyżowaniu,

C) jazdy z prawej strony tego znaku.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien ograniczyć zaufanie do kierującego pojazdem 2,

B) może użyć sygnału świetlnego,

C) może użyć sygnału dźwiękowego.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością pojazd 2:

testy na prawo jazdy

A) powinien rozpocząć hamowanie,

B) powinien zwiększyć prędkość i przejechać przed pojazdem 2,

C) kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie.


Pojazd może być pozostawiony w nocy bez oświetlenia:

testy na prawo jazdy

A) w miejscu znajdującym się poza drogą,

B) na poboczu nieoświetlonej drogi,

C) na chodniku.


Droga oznaczona tym znakiem, to:

testy na prawo jazdy

A) droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,

B) autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,

C) droga, na której pobierana jest opłata za postój w miejscu wyznaczonym.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności:

testy na prawo jazdy

A) zmianą nawierzchni jezdni,

B) okresowym zawilgoceniem jezdni,

C) stałym zawilgoceniem jezdni.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 3,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest informowany o zbliżaniu się do wzniesienia,

B) może jechać prawym pasem ruchu z prędkością większą niż 40 km/h,

C) powinien jechać prawym pasem ruchu na całej jego długości, jeżeli nie osiąga prędkości 40 km/h.


Postój na drodze twardej (nie będącej autostradą lub drogą ekspresową) pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu,

B) poza obszarem zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu w miejscu, w którym nie jest on widoczny z dostatecznej odległości,

C) na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może spodziewać się oszronienia jezdni,

B) powinien spodziewać się lokalnie występujących opadów śniegu,

C) powinien być przygotowany do zmiany przyczepności kół do jezdni.