Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest informowany o zwężonym odcinku jezdni,

B) przejeżdża przez most przed kierującym, zbliżającym się z kierunku przeciwnego,

C) jest informowany o początku drogi jednokierunkowej.


Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej mogą wyznaczać:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.
Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.


Na prostym odcinku drogi wielopasowej zaleca się jechać:

testy na prawo jazdy

A) jak najdłużej jednym i tym samym pasem ruchu,

B) ciągle zmieniając pasy ruchu (slalomem), jeżeli istnieje tylko taka możliwość,

C) zmieniając pasy ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzenia innych uczestników ruchu.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania,

B) zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

C) że za chwilę zapali się sygnał czerwony.
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może rozpocząć wyprzedzanie pojazdu 2,

B) może wjechać na sąsiedni pas ruchu,

C) nie może najechać na linię ciągłą - na całym jej odcinku.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2,

B) pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,

C) pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować otoczenie drogi.


Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym bez zapór,

B) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym z zaporami,

C) jest w odległości do 100 m od przejazdu kolejowego.


Kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej:

testy na prawo jazdy

A) w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza,

B) razem ze światłami mijania,

C) w nocy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

B) zawrócić na skrzyżowaniu,

C) jechać na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 110 km/h,

B) 100 km/h,

C) 90 km/h.


Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) rowerzystów,

B) kierujących tramwajami,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

testy prawo jazdy

A) umożliwić kierującemu pojazdem 2 włączenie się do ruchu,

B) zmniejszyć prędkość,

C) w razie potrzeby zatrzymać się.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku,

B) zwężeniu jezdni po lewej stronie,

C) zwężeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu.


Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

testy na prawo jazdy

A) zagraża bezpieczeństwu,

B) narusza wymagania ochrony środowiska,

C) zagraża porządkowi ruchu.


Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój:

testy na prawo jazdy

A) samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do 24,

B) samochodów osobowych - ponad 5 minut,

C) motocykli, niezależnie od czasu jego trwania.


Ciągnięcie przyczepy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciągnącego,

B) zabronione, jeżeli przyczepa (inna niż motocyklowa) nie jest zarejestrowana,

C) dozwolone bez sprawnych świateł zewnętrznych przyczepy.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,

B) przejściu dla pieszych,

C) miejscu częstych wypadków z pieszymi.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

testy prawo jazdy

A) zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeżeli istnieje możliwość przejazdu z zachowaniem bezpiecznego odstępu,

B) zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu obu pojazdów,

C) wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania bezpiecznego odstępu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3.


W tej sytuacji jazda prosto tym pojazdem jest:

testy na prawo jazdy

A) prawidłowa, gdyż na jezdni nie ma innych pojazdów,

B) prawidłowa, gdyż dopuszcza się zajmowanie dwóch pasów ruchu,

C) nieprawidłowa.