Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) zawrócić przed skrzyżowaniem,

B) zawrócić na skrzyżowaniu,

C) skręcić w lewo na skrzyżowaniu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc dzieci wysiadające z autobusu oznakowanego kwadratowymi tablicami barwy żółtej powinien:

testy na prawo jazdy

A) uważnie obserwować otoczenie drogi,

B) zwrócić szczególną uwagę tylko na dzieci wysiadające z autobusu,

C) być przygotowanym do zatrzymania pojazdu.


W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku:

testy na prawo jazdy

A) powinny być ustawione przy krawędzi jezdni,

B) mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas,

C) mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - za tym znakiem,

B) chodniku - za tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


Badanie techniczne pojazdu można przeprowadzić:

testy na prawo jazdy

A) w dowolnej stacji kontroli pojazdów,

B) w stacji napraw autoryzowanej przez producenta pojazdu,

C) w dowolnym warsztacie samochodowym.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1,

B) może zająć pas 1, 2 lub 3,

C) powinien włączyć kierunkowskaz.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) 25-50 m,

B) 51-100 m,

C) co najmniej 150 m.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo,

B) zawrócić,

C) jechać na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może skręcić w prawo z pasa 3,

B) może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2,

C) może zawrócić z pasa 2.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) po skręceniu w lewo - 90 km/h,

B) po skręceniu w prawo - 60 km/h, w godzinach 23.00-05.00,

C) po skręceniu w prawo - 50 km/h, w godzinach 5.00-23.00.


Skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wjechać na tory tramwajowe,

B) powinien oczekiwać na możliwość przejazdu przed torami tramwajowymi,

C) powinien zatrzymać pojazd tak, aby zachować bezpieczny odstęp od nadjeżdżającego tramwaju.


Ciągnięcie przyczepy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu ciągnącego,

B) zabronione, jeżeli przyczepa (inna niż motocyklowa) nie jest zarejestrowana,

C) dozwolone bez sprawnych świateł zewnętrznych przyczepy.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,

B) postoju pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,

C) holowania pojazdu.


Znak ten (linia podwójna ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

B) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

C) zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu.


Kierujący samochodem osobowym, w czasie znoszenia tyłu pojazdu w prawo, powinien przednie koła:

testy na prawo jazdy

A) pozostawić w dotychczasowym położeniu,

B) skręcić w lewo, a następnie w prawo,

C) skręcić w prawo, a następnie w lewo.


Znak ten (linia ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

B) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

C) zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest uprzedzony o dozwolonych kierunkach jazdy z poszczególnych pasów ruchu,

B) może zawrócić na skrzyżowaniu,

C) nie może jechać na wprost przez skrzyżowanie z prawego pasa ruchu.


W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - przed tym znakiem,

B) poboczu - przed tym znakiem,

C) poboczu - za tym znakiem.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) nie ruszać pojazdu do czasu przyjazdu Policji,

B) pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji,

C) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.


W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.