Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym może wyprzedzić:

testy na prawo jazdy

A) motocykl,

B) pojazd zaprzęgowy,

C) kolumnę pieszych.


Znak ten (linia podwójna ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

B) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

C) zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu.


Przystępując do wymiany przedniego koła w samochodzie osobowym należy:

testy na prawo jazdy

A) ustawić podnośnik na twardym podłożu,

B) zaciągnąć hamulec awaryjny i włączyć bieg,

C) najpierw podnieść pojazd, a następnie odkręcić śruby mocujące koło.


W okresie dostatecznej widoczności, kierujący pojazdem holującym:

testy na prawo jazdy

A) powinien mieć włączone światła awaryjne,

B) powinien mieć włączone światła mijania,

C) może nie mieć włączonych świateł zewnętrznych pojazdu.


Postój na drodze twardej (nie będącej autostradą lub drogą ekspresową) pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu,

B) poza obszarem zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu w miejscu, w którym nie jest on widoczny z dostatecznej odległości,

C) na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo,

B) powinien skręcić w lewo,

C) może zawrócić.


Który znak zobowiązuje kierującego do zatrzymania pojazdu?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji skręcanie w prawo jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) włączyć kierunkowskaz,

C) skręcić w prawo lub w lewo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

B) może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

C) nie może skręcić w prawo na skrzyżowaniu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

B) może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

C) nie może skręcić w prawo na skrzyżowaniu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

testy na prawo jazdy

A) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,

B) przemyciu rany spirytusem,

C) posmarowaniu rany tłustym kremem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności:

testy na prawo jazdy

A) zmianą nawierzchni jezdni,

B) okresowym zawilgoceniem jezdni,

C) stałym zawilgoceniem jezdni.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) chodniku - za tym znakiem,

B) chodniku - przed tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


Po tym sygnale zapali się sygnał:

testy na prawo jazdy

A) czerwony,

B) żółty,

C) zielony.


Po wyprzedzaniu pojazdu, kierujący tym pojazdem powinien wjechać na prawy pas ruchu:

testy na prawo jazdy

A) po zakończeniu wyprzedzania,

B) dopiero na końcu odcinka linii ciągłej,

C) bez sygnalizowania tego manewru.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na poboczu,

B) zatrzymania pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na poboczu.


Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem, zatrzymanie tego pojazdu jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone, w celu wysadzenia pasażera,

B) dozwolone, nie dłużej niż 1 minutę,

C) zabronione.


Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca może spowodować:

testy na prawo jazdy

A) stoczenie się pojazdu,

B) unieruchomienie silnika,

C) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem wyprzedzającym może zmienić światła mijania na drogowe:

testy na prawo jazdy

A) zaraz po rozpoczęciu wyprzedzania,

B) gdy znajdzie się na wysokości pojazdu wyprzedzanego,

C) dopiero po zakończeniu wyprzedzania i zjechaniu w prawo.