Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) przejściu dla pieszych,

B) miejscu częstych potrąceń pieszych,

C) miejscu częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Z odbycia dodatkowego przeszkolenia, w celu zmniejszenia liczby punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, może skorzystać:

testy na prawo jazdy

A) każdy kierowca,

B) kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,

C) kierowca w okresie przekraczającym 1 rok od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.


Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem jest:

testy na prawo jazdy

A) uprzedzony o nakazie skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,

B) uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,

C) zobowiązany do wjazdu na prawy pas ruchu.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,

B) ostrzega o niebezpieczeństwie,

C) zabrania wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) może skręcić w lewo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie utrudni ruchu,

C) powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w lewo.


Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe może nie stosować się do przepisów o:

testy na prawo jazdy

A) pierwszeństwie przejazdu,

B) obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni,

C) zatrzymaniu i postoju.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,

B) powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,

C) wjeżdża na odcinek drogi o zmienionej organizacji ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo,

B) zawrócić,

C) jechać na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2 może wyprzedzić pojazd 3,

B) 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z prawej strony,

C) 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z lewej strony.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Kierujący samochodem osobowym może przewozić osoby w liczbie:

testy na prawo jazdy

A) nie przekraczającej liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,

B) większej o jeden od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym,

C) niezależnej od liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.


Z odbycia dodatkowego przeszkolenia, w celu zmniejszenia liczby punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, może skorzystać:

testy na prawo jazdy

A) każdy kierowca,

B) kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,

C) kierowca w okresie przekraczającym 1 rok od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) zabronione jest zatrzymanie tego pojazdu,

B) zabroniony jest postój tego pojazdu,

C) wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,

B) przejściu dla pieszych,

C) miejscu częstych wypadków z pieszymi.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy na prawo jazdy

A) powinien jechać w odległości 100 m za pojazdem uprzywilejowanym,

B) nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - na obszarze zabudowanym,

C) nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - poza obszarem zabudowanym.


Na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu wyprzedzanie pojazdu silnikowego jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesień,

B) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

C) na mostach i wiaduktach.


W miejscu oznaczonym tym znakiem mogą parkować pojazdy:

testy na prawo jazdy

A) kierowane przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

B) przewożące osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

C) przewożące ładunki, w celu ich rozładowania.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.