Testy na prawo jazdy

Kierujący samochodem osobowym, w czasie znoszenia tyłu pojazdu w prawo, powinien przednie koła:

testy na prawo jazdy

A) pozostawić w dotychczasowym położeniu,

B) skręcić w lewo, a następnie w prawo,

C) skręcić w prawo, a następnie w lewo.


W tej sytuacji, mając bardzo ograniczoną widoczność, kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) powinien zapewnić sobie pomoc innej osoby,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2.
Kierujący samochodem osobowym, w czasie znoszenia tyłu pojazdu w prawo, powinien przednie koła:

testy na prawo jazdy

A) pozostawić w dotychczasowym położeniu,

B) skręcić w lewo, a następnie w prawo,

C) skręcić w prawo, a następnie w lewo.


W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku,

B) zwężeniu jezdni po lewej stronie,

C) zwężeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu.
Sygnał ten zezwala na:

testy na prawo jazdy

A) zawrócenie, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) przejazd przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku,

C) skręcenie w lewo.


Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej należy:

testy na prawo jazdy

A) wymienić akumulator,

B) zatrzymać pojazd,

C) sprawdzić naciąg paska klinowego.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2 powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza wyprzedzić pojazd 3

B) 3 może zwiększyć prędkość w czasie wyprzedzania go przez pojazd 2

C) 1 może wyprzedzić pojazd 2


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów,

B) umożliwić przejazd przez most pojazdowi z przeciwnej strony,

C) wjechać na most.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

C) może zawrócić na skrzyżowaniu, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom.


W czasie jazdy na niebezpiecznym zakręcie w lewo ze zbyt dużą prędkością, kierujący samochodem osobowym może spodziewać się:

testy na prawo jazdy

A) znoszenia pojazdu do osi jezdni,

B) znoszenia tyłu pojazdu w prawo,

C) wpadnięcia w poślizg przy gwałtownym hamowaniu.


W tej sytuacji prawidłowo zaparkowany jest pojazd:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem może skręcić w:

testy prawo jazdy

A) lewo z pasa 1,

B) lewo z pasa 2,

C) prawo z pasa 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

B) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,

C) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Nieprawidłowe ustawienie lusterek w pojeździe:

testy na prawo jazdy

A) może być przyczyną wypadku drogowego,

B) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy,

C) znacznie utrudnia jazdę.


Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,

B) podnoszenie zapór nie zostało zakończone,

C) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzany o:

testy na prawo jazdy

A) końcu wewnętrznego pasa ruchu,

B) konieczności dalszej jazdy lewym pasem ruchu,

C) konieczności dalszej jazdy prawym pasem ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

C) może zawrócić na skrzyżowaniu, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom.


Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym bez zapór,

B) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym z zaporami,

C) jest w odległości do 100 m od przejazdu kolejowego.


W miejscu oznaczonym tym znakiem można zaparkować pojazd czterema kołami na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni, równolegle do krawężnika,

B) chodniku, prostopadle do krawężnika,

C) jezdni, prostopadle do krawężnika.