Testy na prawo jazdy

Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) zabronione jest zatrzymanie tego pojazdu,

B) zabroniony jest postój tego pojazdu,

C) wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.


Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy:

testy na prawo jazdy

A) powinna być mniejsza co najmniej o 40% od rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu,

B) może przekraczać rzeczywistą masę całkowitą tego samochodu, jednak nie więcej niż o 40%,

C) nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) uważnie obserwować całe otoczenie drogi,

C) być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli zobaczy dzieci w pobliżu jezdni.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzany o:

testy na prawo jazdy

A) końcu wewnętrznego pasa ruchu,

B) konieczności dalszej jazdy lewym pasem ruchu,

C) konieczności dalszej jazdy prawym pasem ruchu.


Postój pojazdu za tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony, pod warunkiem uiszczenia opłaty,

B) dozwolony bez konieczności uiszczenia opłaty, jeżeli nie trwa dłużej niż 3 minuty,

C) zabroniony na czas dłuższy niż 1 godzina, bez względu na wysokość uiszczonej opłaty.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w prawo.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) natychmiast przenieść ofiary wypadku poza drogę,

B) wezwać pogotowie ratunkowe,

C) wezwać Policję.


Cofanie pojazdu jest zabronione:

testy prawo jazdy

A) na moście lub na wiadukcie,

B) w tunelu,

C) na drodze ekspresowej.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 1 może wjechać na skrzyżowanie,

B) 2 nie może wjechać na skrzyżowanie,

C) 1 może skręcić w prawo.


Kierujący pojazdem, hamując:

testy na prawo jazdy

A) nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

B) może nie zwracać uwagi na zachowanie właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu,

C) nie powinien powodować utrudnienia ruchu.


Znak ten zabrania wjazdu:

testy na prawo jazdy

A) samochodom osobowym,

B) motocyklom jednośladowym,

C) ciągnikom rolniczym.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może wjechać na skrzyżowanie, utrudniając pieszemu opuszczenie jezdni,

B) powinien zatrzymać się, umożliwiając pieszemu opuszczenie jezdni,

C) powinien zachować szczególną ostrożność.


Która z tych lampek kontrolnych świecąc informuje o jeździe na światłach mijania?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Znak ten dotyczy kierujących:

testy na prawo jazdy

A) samochodami osobowymi,

B) ciągnikami rolniczymi,

C) pojazdami wolnobieżnymi.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Międzynarodowe prawo jazdy:

testy na prawo jazdy

A) jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres nie dłuższy niż 3 lata,

B) nie jest konieczne, jeżeli kraj uznaje wydane za granicą krajowe prawo jazdy,

C) jest ważne w krajach w nim wymienionych.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

B) uprzedza o wjedzie na drogę podporządkowaną,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.


Jadąc prawym pasem ruchu, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,

B) powinien włączyć lewy kierunkowskaz,

C) powinien przygotować się do zmiany pasa ruchu.


W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?

testy na prawo jazdy

A) ustawię trójkąty ostrzegawcze,

B) bezpiecznie zaparkuje własny samochód,

C) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek.