Testy na prawo jazdy

Ten stały sygnał żółty:

testy na prawo jazdy

A) ostrzega o niebezpieczeństwie wynikającym z prowadzonych robót drogowych,

B) ostrzega o utrudnieniu ruchu,

C) nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.


Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem jest:

testy na prawo jazdy

A) uprzedzony o nakazie skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu,

B) uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,

C) zobowiązany do wjazdu na prawy pas ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,

B) powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,

C) wjeżdża na odcinek drogi o zmienionej organizacji ruchu.


Ekonomiczna jazda samochodem osobowym to:

testy na prawo jazdy

A) unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań,

B) utrzymywanie za wszelką cenę stałej prędkości przy jeździe pod górę,

C) jazda na możliwie najwyższym biegu bez przeciążania silnika.


W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 3,

B) powinien zająć pas 1,

C) może zająć pas 1,2 lub 3.


Ekonomiczna jazda samochodem osobowym to:

testy na prawo jazdy

A) unikanie gwałtownych przyspieszeń i hamowań,

B) utrzymywanie za wszelką cenę stałej prędkości przy jeździe pod górę,

C) jazda na możliwie najwyższym biegu bez przeciążania silnika.


Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?

testy na prawo jazdy

A) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem,

B) zamrożę,

C) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności:

testy na prawo jazdy

A) zmianą nawierzchni jezdni,

B) okresowym zawilgoceniem jezdni,

C) stałym zawilgoceniem jezdni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie może skręcić w prawo lub w lewo,

B) powinien zawrócić,

C) powinien skręcić w prawo lub w lewo.


W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może zająć pas 1,2 lub 3,

B) powinien zająć pas 1,

C) powinien zająć pas 3.


Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca może spowodować:

testy na prawo jazdy

A) stoczenie się pojazdu,

B) unieruchomienie silnika,

C) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu.


Znak ten:

testy na prawo jazdy

A) zabrania przekraczania prędkości 50 km/h,

B) obowiązuje wyłącznie do najbliższego skrzyżowania,

C) oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi:

testy na prawo jazdy

A) dowód zakupu pojazdu,

B) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

C) dowód rejestracyjny pojazdu.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 60 km/h,

B) 70 km/h,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


Bezpośrednio na ranę należy położyć:

testy na prawo jazdy

A) watę,

B) ligninę,

C) jałową gazę.


Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) pieszych,

B) rowerzystów,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zawracania,

B) cofania,

C) ruchu pieszych.


W tej sytuacji kierującemu pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) zabrania się skręcenia w prawo,

B) zezwala się na skręcenie w prawo po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zezwala się na skręcenie w prawo, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie nie utrudni ruchu.


Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) odcinku drogi pokrytej żwirem lub grysem,

B) miękkim poboczu,

C) możliwości uszkodzenia odłamkami żwiru lub grysu innych pojazdów, jeżeli jedzie zbyt szybko.