Testy na prawo jazdy

Nie można kierować samochodem osobowym który:

testy na prawo jazdy

A) ma zakryte światła,

B) nie posiada tablic rejestracyjnych,

C) ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zakaz wjazdu na skrzyżowanie,

B) zezwolenie na skręcenie w lewo,

C) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału.


Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) pieszych,

B) rowerzystów,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo,

B) że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,

C) zezwolenie na jazdę na wprost przez skrzyżowanie.


Wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu można ułatwić sobie przez:

testy na prawo jazdy

A) kilkakrotne, przemienne cofanie i jazdę do przodu,

B) ruszanie na dużych obrotach silnika,

C) obniżenie ciśnienia powietrza w oponach.


Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych:

testy na prawo jazdy

A) w czasie od świtu do zmierzchu,

B) w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach,

C) podczas dużej mgły.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji można wjechać za sygnalizator:

testy na prawo jazdy

A) przy skręcaniu w prawo, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

B) przy zawracaniu, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

C) gdy zatrzymanie pojazdu przed nim wymagałoby gwałtownego hamowania.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcającego w lewo,

B) skręcającego w prawo,

C) jadącego na wprost przez skrzyżowanie.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może rozpocząć wyprzedzanie pojazdu 2,

B) może wjechać na sąsiedni pas ruchu,

C) nie może najechać na linię ciągłą - na całym jej odcinku.


W tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom,

C) ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest informowany o zbliżaniu się do wzniesienia,

B) może jechać prawym pasem ruchu z prędkością większą niż 40 km/h,

C) powinien jechać prawym pasem ruchu na całej jego długości, jeżeli nie osiąga prędkości 40 km/h.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) otwierać drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

B) wysiadać z pojazdu, bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

C) kierować pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu.


W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi:

testy na prawo jazdy

A) dowód zakupu pojazdu,

B) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

C) dowód rejestracyjny pojazdu.


Który pojazd jest w tej sytuacji zaparkowany prawidłowo?

testy prawo jazdy

A) 3,

B) 2,

C) 1.


W jaki sposób zabezpieczysz miejsce wypadku samochodowego?

testy na prawo jazdy

A) ustawię trójkąty ostrzegawcze,

B) bezpiecznie zaparkuje własny samochód,

C) wyłączę stacyjkę samochodu, który miał wypadek.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na wjazd za sygnalizator po uprzednim zatrzymaniu się przed nim,

B) zezwala na wjazd za sygnalizator pod warunkiem nie utrudniania ruchu innym jego uczestnikom,

C) zabrania wjazdu za sygnalizator.


Kierowca powinien niezwłocznie zawiadomić urząd wydający prawa jazdy o:

testy na prawo jazdy

A) zniszczeniu prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

B) utracie prawa jazdy,

C) zmianie miejsca zamieszkania.


Sygnał ten oznacza zezwolenie na:

testy na prawo jazdy

A) zawrócenie,

B) skręcenie w lewo,

C) jazdę na wprost przez skrzyżowanie.


Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe może nie stosować się do przepisów o:

testy na prawo jazdy

A) pierwszeństwie przejazdu,

B) obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni,

C) zatrzymaniu i postoju.