Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) nie może skręcić w prawo lub w lewo,

B) powinien zawrócić,

C) powinien skręcić w prawo lub w lewo.


Samochód osobowy nie może być wyposażony w opony (z wyjątkiem krótkotrwałego użycia na określonych przepisami warunkach):

testy na prawo jazdy

A) których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika,

B) o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika,

C) różnej konstrukcji na kołach jednej osi.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji prawidłowo zaparkowany jest pojazd:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu,

B) postoju pojazdu,

C) jazdy pojazdem.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić:

testy na prawo jazdy

A) na najbliższym skrzyżowaniu,

B) na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze,

C) na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:

testy na prawo jazdy

A) każdy, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych,

B) wyłącznie sprawca wypadku, gdyż za ewentualne popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna,

C) wyłącznie lekarz pogotowia, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym.


Kierowca powinien niezwłocznie zawiadomić urząd wydający prawa jazdy o:

testy na prawo jazdy

A) zniszczeniu prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

B) utracie prawa jazdy,

C) zmianie miejsca zamieszkania.


Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zmniejszyć prędkość jazdy,

B) niezwłocznie przerwać jazdę,

C) opuścić szyby w oknach pojazdu.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w lewo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) że podczas skręcania w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.


Samochód osobowy nie może być wyposażony w opony (z wyjątkiem krótkotrwałego użycia na określonych przepisami warunkach):

testy na prawo jazdy

A) których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika,

B) o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm, jeśli nie są zaopatrzone we wskaźniki pokazujące graniczne zużycie bieżnika,

C) różnej konstrukcji na kołach jednej osi.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) skręcić w prawo na skrzyżowaniu,

C) zawrócić na skrzyżowaniu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Przy ruszaniu pod górę, zbyt późne zwolnienie pedału sprzęgła w stosunku do zwolnienia hamulca może spowodować:

testy na prawo jazdy

A) stoczenie się pojazdu,

B) unieruchomienie silnika,

C) gwałtowne ruszenie pojazdu do przodu.


Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych:

testy na prawo jazdy

A) w czasie od świtu do zmierzchu,

B) w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach,

C) podczas dużej mgły.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 3,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.