Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wyprzedzić pojazd 2,

B) może wyprzedzić pojazd 3,

C) nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Wskazanie na żądanie Policji, komu powierzono pojazd do kierowania w oznaczonym czasie (chyba że pojazd został użyty z wyłączeniem woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie można było zapobiec) jest:

testy na prawo jazdy

A) obowiązkiem właściciela pojazdu,

B) nieobowiązkowe,

C) obowiązkiem posiadacza pojazdu.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo,

B) że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,

C) zezwolenie na jazdę na wprost przez skrzyżowanie.


Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:

testy na prawo jazdy

A) zagraża bezpieczeństwu,

B) narusza wymagania ochrony środowiska,

C) zagraża porządkowi ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?

testy na prawo jazdy

A) ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się,

B) może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem,

C) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę.


W tej sytuacji kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pieszemu 1,

B) ma pierwszeństwo przed pieszym 2,

C) powinien jechać powoli.


Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych:

testy na prawo jazdy

A) w czasie od świtu do zmierzchu,

B) w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach,

C) podczas dużej mgły.


Opuszczając pojazd, kierujący:

testy na prawo jazdy

A) powinien upewnić się, czy nie utrudni ruchu innym pojazdom,

B) w każdym przypadku, może pozostawić drzwi otwarte,

C) może zalecić pasażerom wyjście tylko od strony chodnik.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


Postój na drodze oznaczonej tym znakiem pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi można sygnalizować przez włączenie świateł:

testy na prawo jazdy

A) awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem,

B) awaryjnych, bez umieszczania na drodze ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

C) awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego tuż za pojazdem.


Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy należy sprawdzić:

testy na prawo jazdy

A) działanie świateł zewnętrznych,

B) działanie układu hamulcowego i kierowniczego,

C) ciśnienie powietrza w ogumieniu.


Pas bezpieczeństwa jest zapięty prawidłowo, gdy:

testy na prawo jazdy

A) nie jest skręcony,

B) ma właściwy naciąg,

C) jego część obojczykowa znajduje się możliwie blisko szyi, ale bezpośrednio się z nią nie styka.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2 może wyprzedzić pojazd 3,

B) 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z prawej strony,

C) 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2 z lewej strony.


Za tymi znakami drogowymi:

testy na prawo jazdy

A) zabrania się zatrzymania pojazdu w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu,

B) dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 100 km/h,

C) rozpoczyna się autostrada.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) natychmiast przenieść ofiary wypadku poza drogę,

B) wezwać pogotowie ratunkowe,

C) wezwać Policję.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.


Który znak zabrania samochodom osobowym wjazdu na drogę, przed którą jest umieszczony?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić:

testy na prawo jazdy

A) na najbliższym skrzyżowaniu,

B) na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze,

C) na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.