Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) nie może wyprzedzić pojazdu 2,

B) nie może ominąć pojazdu 3,

C) może przejechać przez przejazd.


W okresie docierania samochodu osobowego nie należy:

testy na prawo jazdy

A) jeździć z prędkością zbliżoną do maksymalnej,

B) włączać czwartego biegu,

C) osiągać wysokich obrotów silnika.


W tej sytuacji kierującemu pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) zabrania się skręcenia w prawo,

B) zezwala się na skręcenie w prawo po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zezwala się na skręcenie w prawo, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie nie utrudni ruchu.


W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:

testy na prawo jazdy

A) schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą,

B) przemyciu rany spirytusem,

C) posmarowaniu rany tłustym kremem.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,

B) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku,

C) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) uprzywilejowanemu 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji sygnał ten:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na wjazd za sygnalizator, bez obserwowania ruchu na drodze poprzecznej,

B) nie zezwala na wjazd za sygnalizator,

C) dopuszcza wjazd za sygnalizator, pomimo utrudnienia pieszemu opuszczenia jezdni.


Kierujący samochodem osobowym powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) dostosowany do prędkości jazdy,

B) zawsze od 5 do 10 m,

C) niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu.


Kontrola hydraulicznego hamulca roboczego polega na:

testy na prawo jazdy

A) obserwacji tylko lampki kontrolnej,

B) sprawdzeniu luzu na pedale hamulca,

C) sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Który znak zabrania samochodom osobowym wjazdu na drogę, przed którą jest umieszczony?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może przejechać obok przystanku bez zatrzymania,

B) powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych,

C) powinien zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania obok przystanku.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) uważnie obserwować całe otocze drogi,

B) dostosować prędkość jazdy do możliwości zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,

C) być przygotowanym do hamowania pojazdu, jeżeli na przejściu pojawią się piesi.


W tej sytuacji zatrzymanie pojazdu na chodniku jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,

B) dozwolone, bez opuszczania go przez kierującego,

C) zabronione.


W tej sytuacji, w celu ostrzeżenia, kierujący pojazdem 1 może użyć sygnału:

testy na prawo jazdy

A) dźwiękowego,

B) świetlnego,

C) dźwiękowego lub świetlnego, kilka razy.


Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia się odzieży na ofierze wypadku to:

testy na prawo jazdy

A) gaszenie płonącej odzieży,

B) w przypadku wystąpienia oparzenia, polewanie miejsca oparzenia zimną wodą,

C) w przypadku wystąpienia oparzenia, unikanie ochłodzenia oparzonej skóry.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością pojazd 2:

testy na prawo jazdy

A) nie może liczyć, że kierujący pojazdem 2 przestrzega przepisów ruchu drogowego,

B) powinien powstrzymać się od dalszej jazdy,

C) kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma pierwszeństwo przejazdu.


Gdy pojazd nie może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego hamowania, sygnał ten zezwala na:

testy na prawo jazdy

A) skręcenie w prawo,

B) skręcenie w lewo,

C) jazdę na wprost przez skrzyżowanie.


W jaki sposób rozpoznasz złamanie żeber u przytomnej ofiary wypadku?

testy na prawo jazdy

A) ofiara skarży się na ból, który nasila się przy głębszym wdechu lub przy poruszaniu się,

B) może towarzyszyć zsinienie skóry tuż nad złamanym żebrem,

C) ofiara wyraźnie kuleje na prawą nogę.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się przejścia dla pieszych po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) 25-50 m,

B) 51-100 m,

C) co najmniej 150 m.