Testy na prawo jazdy

Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej należy:

testy na prawo jazdy

A) wymienić akumulator,

B) zatrzymać pojazd,

C) sprawdzić naciąg paska klinowego.


W tej sytuacji kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pieszemu 1,

B) ma pierwszeństwo przed pieszym 2,

C) powinien jechać powoli.


W tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może zawrócić,

B) może skręcić w prawo lub w lewo,

C) powinien jechać na wprost.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w lewo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) że podczas skręcania w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący na wprost:

testy na prawo jazdy

A) narusza przepisy ruchu drogowego,

B) zjeżdżając na środkowy pas ruchu, będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

C) powinien zjechać na prawy pas ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) ma obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

B) jadąc na wprost przez skrzyżowanie - wjedzie na jezdnię o ruchu w jednym kierunku,

C) ma obowiązek jazdy na wprost przez wszystkie skrzyżowania na tej drodze.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:

testy na prawo jazdy

A) tuż przed przejściem dla pieszych,

B) na wysokości znaku oznaczającego przystanek,

C) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi :

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi :

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może skręcić w prawo z pasa 3,

B) może skręcić w lewo z pasów 1 lub 2,

C) może zawrócić z pasa 2.


Znak ten (trójkąt):

testy na prawo jazdy

A) uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,

B) uprzedza o zbliżaniu się do drogi podporządkowanej,

C) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem.


Skręcając w lewo na tym skrzyżowaniu, kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wjechać na tory tramwajowe,

B) powinien oczekiwać na możliwość przejazdu przed torami tramwajowymi,

C) powinien zatrzymać pojazd tak, aby zachować bezpieczny odstęp od nadjeżdżającego tramwaju.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) powinien zająć pas 1,

B) może zająć pas 1, 2 lub 3,

C) powinien włączyć kierunkowskaz.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 70 km/h,

B) 80 km/h,

C) 90 km/h.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) chodniku - za tym znakiem,

B) chodniku - przed tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej mogą wyznaczać:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.


Znak ten zabrania wjazdu:

testy na prawo jazdy

A) samochodom osobowym,

B) motocyklom jednośladowym,

C) ciągnikom rolniczym.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo,

B) powinien skręcić w lewo,

C) może zawrócić.


W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:

testy na prawo jazdy

A) sygnalizatorem,

B) przejściem dla pieszych,

C) jezdnią drogi poprzecznej.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.