Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2,

B) pojazdami 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość,

C) pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność.


Podczas postoju na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący pojazdem silnikowym:

testy na prawo jazdy

A) może nie włączać świateł zewnętrznych pojazdu,

B) może używać świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni,

C) powinien używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych.


Dokonywanie regularnych przeglądów technicznych pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) jest konieczne, gdyż pozwala utrzymać pojazd we właściwej sprawności,

B) nie jest konieczne,

C) jest korzystne tylko w okresie objętym gwarancją.


W czasie jazdy na niebezpiecznym zakręcie w lewo ze zbyt dużą prędkością, kierujący samochodem osobowym może spodziewać się:

testy na prawo jazdy

A) znoszenia pojazdu do osi jezdni,

B) znoszenia tyłu pojazdu w prawo,

C) wpadnięcia w poślizg przy gwałtownym hamowaniu.


Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy:

testy na prawo jazdy

A) kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka zmieni światła drogowe na mijania,

B) istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem komunikacji wodnej,

C) istnieje możliwość oślepienia pieszych poruszających się w kolumnie.


Kierujący samochodem osobowym, jadąc drogą pokrytą śniegiem lub lodem, może spodziewać się, że:

testy na prawo jazdy

A) pojazd nie będzie reagował na ruchy kierownicą,

B) gwałtowne hamowanie spowoduje poślizg,

C) gwałtowne zwiększenie obrotów silnika spowoduje poślizg.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na drodze?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Pojazd zostanie zakwalifikowany jako nadmiernie uciążliwy dla środowiska, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) zawartość spalin jest nieprawidłowa,

B) powoduje zbyt duży hałas,

C) z pojazdu wyciekają różne płyny.


W tej sytuacji skręcanie w lewo jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Widząc ten znak kierujący pojazdem o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 2 t nie może jechać dalej niż:

testy na prawo jazdy

A) 600 metrów za najbliższym skrzyżowaniem,

B) do miejsca ustawienia tego znaku,

C) 600 metrów tą drogą.


Widząc zbliżający się pojazd uprzywilejowany, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) ułatwić mu przejazd,

B) zatrzymać się - w każdej sytuacji,

C) zjechać na chodnik lub pobocze - w każdej sytuacji.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed znakiem,

B) może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika,

C) może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


W tej sytuacji, po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem:

testy prawo jazdy

A) może zająć pas 1,2 lub 3,

B) powinien zająć pas 1,

C) powinien zająć pas 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może zawrócić:

testy na prawo jazdy

A) na najbliższym skrzyżowaniu,

B) na wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze,

C) na odcinku pomiędzy dwoma najbliższymi skrzyżowaniami.


Obowiązek używania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej, podczas jazdy w czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza dotyczy kierującego:

testy na prawo jazdy

A) ciągnikiem rolniczym,

B) samochodem osobowym,

C) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.


W tej sytuacji dopuszcza się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymanie pojazdu na jezdni,

B) zatrzymanie pojazdu na poboczu,

C) postój pojazdu na poboczu.


Za tym znakiem, na chodniku, zabroniony jest postój:

testy na prawo jazdy

A) samochodów osobowych - w dni nieparzyste miesiąca, z wyjątkiem od godziny 21 do 24,

B) samochodów osobowych - ponad 5 minut,

C) motocykli, niezależnie od czasu jego trwania.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 70 km/h,

B) 80 km/h,

C) 90 km/h.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym skręcając w prawo powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) użyć sygnału dźwiękowego,

C) ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien przygotować się do jazdy,

B) może wjechać za sygnalizator,

C) może ruszyć, nie przekraczając linii zatrzymania.