Testy na prawo jazdy

Znak ten wyznacza stanowisko postojowe dla:

testy na prawo jazdy

A) pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej,

B) pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej,

C) pojazdów przewożących zorganizowane grupy dzieci i młodzieży.


W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) na jezdni,

B) na poboczu,

C) na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania.


Jazda z częściowo zaparowanymi szybami pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) jest niedopuszczalna, jeżeli jest to szyba przednia,

B) może być przyczyną wypadku drogowego,

C) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy.


Jeżeli zachodzi konieczność nagłego zatrzymania samochodu osobowego, to należy:

testy na prawo jazdy

A) natychmiast wcisnąć pedał hamulca roboczego,

B) najpierw wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie rozpocząć hamowanie pulsacyjne,

C) wyłączyć silnik.


Samochód osobowy podlega dodatkowemu badaniu technicznemu:

testy na prawo jazdy

A) na wniosek Policji w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

B) w przypadku montażu instalacji do zasilania gazem,

C) przy każdej zmianie właściciela.


Pozycja boczna ustalona jest dla pacjenta bezpieczna, ponieważ:

testy na prawo jazdy

A) jest stabilna,

B) zabezpiecza przed zachłyśnięciem,

C) zapewnia drożność dróg oddechowych.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Z odbycia dodatkowego przeszkolenia, w celu zmniejszenia liczby punktów uzyskanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, może skorzystać:

testy na prawo jazdy

A) każdy kierowca,

B) kierowca w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,

C) kierowca w okresie przekraczającym 1 rok od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem,

B) może skręcić w prawo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie utrudni ruchu,

C) powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w prawo.


Unieruchomienie pojazdu na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,

B) dozwolone, bez opuszczania pojazdu przez kierującego,

C) zabronione.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Widząc ten znak, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcając w lewo, wjedzie na autostradę,

B) skręcając w prawo, wjedzie na autostradę,

C) jadąc na wprost, wjedzie na drogę ekspresową.


W czasie jednej sekundy, odpowiadającej średniemu czasowi reakcji kierowcy, samochód osobowy jadący z prędkością 90 km/h przejeżdża:

testy na prawo jazdy

A) 10 m,

B) 15 m,

C) 25 m.


Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60 km/h, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym bez zapór,

B) jest ostrzegany o przejeździe kolejowym z zaporami,

C) jest w odległości do 100 m od przejazdu kolejowego.


Na drodze oznaczonej tym znakiem ruch pojazdów jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony w jednym kierunku,

B) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,

C) zabroniony, z wyjątkiem pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na chodniku?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcającego w lewo,

B) zawracającego,

C) jadącego na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem wyprzedzającym może zmienić światła mijania na drogowe:

testy na prawo jazdy

A) zaraz po rozpoczęciu wyprzedzania,

B) gdy znajdzie się na wysokości pojazdu wyprzedzanego,

C) dopiero po zakończeniu wyprzedzania i zjechaniu w prawo.


W tej sytuacji, gdy zatrzymanie trwa ponad jedną minutę, światła zewnętrzne może wyłączyć kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy prawo jazdy

A) powinien włączyć kierunkowskaz i zjechać na pas 3, jeżeli zamierza skręcić w prawo,

B) może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost,

C) może z pasa 2 skręcić w lewo lub zawrócić.