Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,

C) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony.


Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące za tym skrzyżowaniem pojazdy, kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych,

B) może zatrzymać się na przejściu dla pieszych,

C) może zatrzymać się bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym skręcając w prawo powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) użyć sygnału dźwiękowego,

C) ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy prawo jazdy

A) powinien włączyć kierunkowskaz i zjechać na pas 3, jeżeli zamierza skręcić w prawo,

B) może z pasa 1, 2 lub 3 pojechać na wprost,

C) może z pasa 2 skręcić w lewo lub zawrócić.


Szybsze zużywanie się opon kół przednich w samochodzie osobowym może być spowodowane:

testy na prawo jazdy

A) eksploatowaniem pojazdu z nieprawidłowym ciśnieniem powietrza w ogumieniu tych kół,

B) złym ustawieniem tych kół,

C) złym wyważeniem tych kół.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może skręcić w lewo,

B) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

C) nie może opuścić skrzyżowania.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,

B) powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,

C) może nie stosować się do znaków poziomych.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien podać dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC:

testy na prawo jazdy

A) na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku,

B) na żądanie pasażera innego pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku.


W tej sytuacji zaleca się, aby kierujący pojazdem, zamierzając skręcić w prawo:

testy na prawo jazdy

A) zmienił jak najszybciej pas 2 na 1, bez istotnej zmiany prędkości,

B) zmienił pas 2 na 1 tuż przed rozwidleniem drogi,

C) zmniejszył prędkość do odpowiedniej dla skrętu po zmianie pasa 2 na 1.


Terminowe dokonywanie przeglądów technicznych pojazdu pozwala na utrzymanie:

testy na prawo jazdy

A) właściwego zużycia paliwa,

B) sprawności układu hamulcowego,

C) minimalnego zanieczyszczenia środowiska.


Który znak zobowiązuje kierującego do zatrzymania pojazdu?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) uważnie obserwować całe otoczenie drogi,

C) być przygotowanym do nagłego pojawienia się pieszego na jezdni.


Sygnały te zabraniają:

testy na prawo jazdy

A) skręcania w prawo,

B) jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

C) skręcania w lewo.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że wjazd na skrzyżowanie jest:

testy na prawo jazdy

A) zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,

B) dozwolony,

C) dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.


Pozostawiając samochód osobowy na drodze należy:

testy na prawo jazdy

A) zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną,

B) zachować środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku,

C) zostawić wewnątrz pojazdu jego dowód rejestracyjny.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo bez dodatkowych warunków,

C) że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.


W miejscu oznaczonym tym znakiem dopuszcza się parkowanie w całości na chodniku:

testy na prawo jazdy

A) samochodów osobowych,

B) samochodów ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t,

C) zespołów pojazdów.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) 50-70 m,

B) 70-100 m,

C) co najmniej 150 m.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Widząc ten znak, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcając w lewo, wjedzie na autostradę,

B) skręcając w prawo, wjedzie na autostradę,

C) jadąc na wprost, wjedzie na drogę ekspresową.


Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy żółtej mogą wyznaczać:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.


Sygnały te zabraniają:

testy na prawo jazdy

A) skręcania w prawo,

B) jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

C) skręcania w lewo.