Testy na prawo jazdy

Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez:

testy na prawo jazdy

A) hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół,

B) na spadku - hamowanie silnikiem,

C) na śliskiej nawierzchni - hamowanie pulsacyjne.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może przejechać przed pieszym,

B) powinien zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia pieszemu,

C) powinien uważnie obserwować ruch pieszego.


Przed rozpoczęciem wyprzedzania kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy:

testy na prawo jazdy

A) ma odpowiednią widoczność,

B) ma dostateczne miejsce do wyprzedzania,

C) nie utrudni ruchu innym pojazdom.


Samochód osobowy podlega dodatkowemu badaniu technicznemu:

testy na prawo jazdy

A) na wniosek Policji w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

B) w przypadku montażu instalacji do zasilania gazem,

C) przy każdej zmianie właściciela.


W tej sytuacji dopuszcza się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymanie pojazdu na jezdni,

B) zatrzymanie pojazdu na poboczu,

C) postój pojazdu na poboczu.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego:

testy na prawo jazdy

A) wynosi 110 km/h,

B) wynosi 130 km/h,

C) nie jest określona przepisami.


Znak ten (trójkąt):

testy na prawo jazdy

A) uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,

B) uprzedza o zbliżaniu się do drogi podporządkowanej,

C) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na jezdni,

B) postoju pojazdu na jezdni,

C) zatrzymania pojazdu na poboczu.


Znak ten (trójkąt):

testy na prawo jazdy

A) uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,

B) uprzedza o zbliżaniu się do drogi podporządkowanej,

C) zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem.


Stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów u poszkodowanych wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 30:2,

B) 2:30,

C) 1:5.


Przy tym zestawie znaków zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje:

testy na prawo jazdy

A) na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem,

B) od miejsca jego ustawienia,

C) do najbliższego skrzyżowania.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 1 powinien zachować szczególną ostrożność,

B) 1 może wyprzedzić pojazd 2,

C) 2 powinien uważnie obserwować sytuację na skrzyżowaniu.


W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) na jezdni,

B) na poboczu,

C) na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania.


Prawidłową metodą postępowania w przypadku krwawienia z rany podudzia jest:

testy na prawo jazdy

A) ucisk miejsca krwawienia,

B) uniesienie krwawiącej kończyny,

C) unieruchomienie krwawiącej kończyny.


Przed uruchomieniem silnika w niskiej temperaturze otoczenia należy:

testy na prawo jazdy

A) ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym "luz",

B) wcisnąć pedał sprzęgła,

C) wyłączyć zbędne odbiorniki prądu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Na oznaczonej drodze krętej, w okresie od zmierzchu do świtu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać:

testy na prawo jazdy

A) tylnych świateł przeciwmgłowych,

B) przednich świateł przeciwmgłowych,

C) świateł mijania.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na jezdni,

B) postoju pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na poboczu.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


Ubytek oleju w silniku uzupełnia się:

testy na prawo jazdy

A) dowolnym olejem silnikowym,

B) nie przekraczając wielkości oznaczonej jako maksymalna,

C) tylko podczas okresowych przeglądów technicznych.


Sygnał ten oznacza nakaz:

testy na prawo jazdy

A) opuszczenia pasa ruchu, nad którym umieszczony jest nadający go sygnalizator,

B) skręcenia w prawo na skrzyżowaniu,

C) wjazdu na prawą część jezdni.