Testy na prawo jazdy

Lampki kontrolne informujące w czasie jazdy kierowcę o ważnym problemie technicznym są barwy:

testy na prawo jazdy

A) żółtej samochodowej,

B) zielonej,

C) czerwonej.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien spodziewać się lotniska,

B) może spodziewać się silnych bocznych podmuchów wiatru,

C) powinien spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem może opuścić skrzyżowanie po:

testy na prawo jazdy

A) krótkotrwałym zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym jego uczestnikom,

C) zmianie sygnału na zielony.


Przed uruchomieniem silnika w niskiej temperaturze otoczenia należy:

testy na prawo jazdy

A) ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym "luz",

B) wcisnąć pedał sprzęgła,

C) wyłączyć zbędne odbiorniki prądu.


W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien przygotować się do jazdy,

B) może wjechać za sygnalizator,

C) może ruszyć, nie przekraczając linii zatrzymania.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo,

B) zawrócić,

C) jechać na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) włączyć kierunkowskaz,

C) skręcić w prawo lub w lewo.


Kierowca powinien niezwłocznie zawiadomić urząd wydający prawa jazdy o:

testy na prawo jazdy

A) zniszczeniu prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,

B) utracie prawa jazdy,

C) zmianie miejsca zamieszkania.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci,

B) przejściu dla pieszych,

C) miejscu częstych wypadków z pieszymi.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - za tym znakiem,

B) chodniku - za tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania,

B) zezwolenie na wjazd za sygnalizator,

C) że za chwilę zapali się sygnał czerwony.


W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) 50-70 m,

B) 70-100 m,

C) co najmniej 150 m.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że:

testy na prawo jazdy

A) nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału,

B) za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący na wjazd na skrzyżowanie,

C) za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający wjazdu na skrzyżowanie.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, badaniu na zawartość alkoholu w organizmie:

testy na prawo jazdy

A) poddawany jest kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku,

B) poddawani są zawsze wszyscy pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) poddawana może być osoba, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku.


W tej sytuacji, gdy zatrzymanie trwa ponad jedną minutę, światła zewnętrzne może wyłączyć kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

testy na prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


Kierujący samochodem osobowym powinien mieć przy sobie:

testy na prawo jazdy

A) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu,

B) prawo jazdy,

C) dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub opłacenie składki ubezpieczenia OC.


Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po:

testy na prawo jazdy

A) 10 min,

B) 3 min,

C) 4,5 min.


Kierujący pojazdem, hamując:

testy na prawo jazdy

A) nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu,

B) może nie zwracać uwagi na zachowanie właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu,

C) nie powinien powodować utrudnienia ruchu.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) cofania,

B) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace,

C) zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.