Testy na prawo jazdy

Sygnał ten:

testy na prawo jazdy

A) zabrania skręcania w prawo,

B) zezwala na skręcanie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zabrania jazdy na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się przed mostem, gdyż niemożliwy jest przejazd obu pojazdów,

B) umożliwić przejazd przez most pojazdowi z przeciwnej strony,

C) wjechać na most.


Ubytek oleju w silniku uzupełnia się:

testy na prawo jazdy

A) dowolnym olejem silnikowym,

B) nie przekraczając wielkości oznaczonej jako maksymalna,

C) tylko podczas okresowych przeglądów technicznych.


Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na mokrej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jadącego z prędkością 110 km/h, mieści się w przedziale:

testy na prawo jazdy

A) 80-100 m,

B) 105-125 m,

C) 130-200 m.


Widząc ten znak, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcając w lewo, wjedzie na autostradę,

B) skręcając w prawo, wjedzie na autostradę,

C) jadąc na wprost, wjedzie na drogę ekspresową.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w lewo,

B) zawrócić,

C) jechać na wprost przez skrzyżowanie.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzany o:

testy na prawo jazdy

A) końcu wewnętrznego pasa ruchu,

B) konieczności dalszej jazdy lewym pasem ruchu,

C) konieczności dalszej jazdy prawym pasem ruchu.


W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:

testy na prawo jazdy

A) sygnalizatorem,

B) przejściem dla pieszych,

C) jezdnią drogi poprzecznej.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji można wjechać za sygnalizator:

testy na prawo jazdy

A) przy skręcaniu w prawo, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

B) przy zawracaniu, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

C) gdy zatrzymanie pojazdu przed nim wymagałoby gwałtownego hamowania.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo,

B) skręcić w lewo,

C) zawrócić.


Droga oznaczona tym znakiem to:

testy na prawo jazdy

A) droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,

B) autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,

C) droga, na której pobierana jest opłata za postój w miejscu oznaczonym.


W tej sytuacji można wjechać za sygnalizator:

testy na prawo jazdy

A) przy skręcaniu w prawo, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

B) przy zawracaniu, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

C) gdy zatrzymanie pojazdu przed nim wymagałoby gwałtownego hamowania.


Który znak nie dotyczy kierującego samochodem osobowym?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Za tym znakiem, kierujący pojazdem powinien jechać z prędkością:

testy na prawo jazdy

A) nieprzekraczającą 30 km/h,

B) nie mniejszą niż 30 km/h, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości,

C) powinien jechać z prędkością większą niż 30 km/h bez względu na warunki ruchu.


W tej sytuacji, kierujący samochodem osobowym powinien:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymać się tuż za znakiem, oczekując na możliwość wjazdu na pas 2,

B) wykorzystać odcinek pasa 1 do zmiany pasa na 2,

C) dojechać do końca pasa 1 i oczekiwać na możliwość wjazdu na pas 2.


Który znak zobowiązuje kierującego do zatrzymania pojazdu?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

B) postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

C) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace.


W tej sytuacji można wjechać za sygnalizator:

testy na prawo jazdy

A) przy skręcaniu w prawo, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

B) przy zawracaniu, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,

C) gdy zatrzymanie pojazdu przed nim wymagałoby gwałtownego hamowania.


Ten migający sygnał:

testy na prawo jazdy

A) zabrania wjazdu za sygnalizator,

B) oznacza, uszkodzoną sygnalizację świetlną,

C) zezwala na skręcenie w prawo.