Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji jazda prosto tym pojazdem jest:

testy na prawo jazdy

A) prawidłowa, gdyż na jezdni nie ma innych pojazdów,

B) prawidłowa, gdyż dopuszcza się zajmowanie dwóch pasów ruchu,

C) nieprawidłowa.


Wyjazd samochodem osobowym z grząskiego śniegu można ułatwić sobie przez:

testy na prawo jazdy

A) kilkakrotne, przemienne cofanie i jazdę do przodu,

B) ruszanie na dużych obrotach silnika,

C) obniżenie ciśnienia powietrza w oponach.


Na miejscu wypadku samochodowego znajdujesz odcięty lub urwany palec jednej z ofiar wypadku. W jaki sposób zabezpieczysz tę część ciała?

testy na prawo jazdy

A) palec umieszczę w sterylnej gazie, suchym worku foliowym, a ten w wodzie z lodem,

B) zamrożę,

C) pozostawię bez zabezpieczenia na miejscu wypadku.


Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?

testy na prawo jazdy

A) do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie,

B) przez 5 minut,

C) gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie.


W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku:

testy na prawo jazdy

A) powinny być ustawione przy krawędzi jezdni,

B) mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas,

C) mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

B) postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

C) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace.


Sygnał ten:

testy na prawo jazdy

A) zabrania skręcania w prawo,

B) zezwala na skręcanie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zabrania jazdy na wprost przez skrzyżowanie.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,

B) postoju pojazdu w innym miejscu, niż wyznaczone w tym celu,

C) holowania pojazdu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc toczącą się po jezdni piłkę powinien:

testy na prawo jazdy

A) uważnie obserwować bawiące się dzieci,

B) być przygotowanym do zatrzymania pojazdu,

C) liczyć się z tym, że dzieci mogą wbiec na jezdnię.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) cofania,

B) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace,

C) zawracania, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego.


Większą skuteczność hamowania można uzyskać przez:

testy na prawo jazdy

A) hamowanie na granicy pierwszych objawów poślizgu kół,

B) na spadku - hamowanie silnikiem,

C) na śliskiej nawierzchni - hamowanie pulsacyjne.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym skręcając w prawo powinien:

testy na prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) użyć sygnału dźwiękowego,

C) ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.


W tej sytuacji zawracanie jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:

testy na prawo jazdy

A) skręcić w prawo,

B) skręcić w lewo,

C) zawrócić.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) 2 powinien włączyć kierunkowskaz, jeżeli zamierza wyprzedzić pojazd 3

B) 3 może zwiększyć prędkość w czasie wyprzedzania go przez pojazd 2

C) 1 może wyprzedzić pojazd 2


Bezpośrednio na ranę należy położyć:

testy na prawo jazdy

A) watę,

B) ligninę,

C) jałową gazę.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wyprzedzić pojazd 2,

B) może wyprzedzić pojazd 3,

C) nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3.


Kierującemu nie wolno używać pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) do ciągnięcia za nim osób np. na sankach lub nartach,

B) powodującego nadmierną emisję spalin do środowiska,

C) powodującego nadmierny hałas.


Pojazd pozostawiony na jezdni za tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) nie zostanie usunięty z drogi, jeżeli ma włączone światła awaryjne,

B) zostanie unieruchomiony na koszt właściciela przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół,

C) zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.


W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel powinien przekazać nowemu właścicielowi:

testy na prawo jazdy

A) dowód zakupu pojazdu,

B) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

C) dowód rejestracyjny pojazdu.


Podczas postoju na poboczu w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący zespołem pojazdów może używać świateł:

testy na prawo jazdy

A) postojowych jedynie od środka jezdni, jeżeli długość zespołu nie przekracza 6 m,

B) awaryjnych,

C) pozycyjnych przednich i tylnych.


Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) skręcającego w lewo,

B) zawracającego,

C) jadącego na wprost przez skrzyżowanie.