Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

B) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,

C) może zawrócić na skrzyżowaniu, jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom.


W warunkach niedostatecznej widoczności światła zewnętrzne pojazdu mogą być wyłączone podczas postoju:

testy na prawo jazdy

A) poza jezdnią i poboczem,

B) w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu,

C) w miejscu nieoświetlonym na poboczu.


W tej sytuacji można zaparkować pojazd na poboczu, na czas:

testy na prawo jazdy

A) 3 minut - przed tym znakiem,

B) 1 minuty - przed tym znakiem,

C) dłuższy niż 1 minuta - za tym znakiem.


Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 60 km/h, oznacza, że należy spodziewać się nierówności jezdni po przejechaniu:

testy na prawo jazdy

A) nie więcej niż 100 m,

B) 101-150 m,

C) co najmniej 150 m.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może wyprzedzić pojazd 2,

B) może wyprzedzić pojazd 3,

C) nie może wyprzedzić pojazdów 2 i 3.


Kierujący samochodem osobowym powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) dostosowany do prędkości jazdy,

B) zawsze od 5 do 10 m,

C) niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone:

testy na prawo jazdy

A) przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,

B) poprzez badanie krwi lub moczu,

C) również w razie braku zgody kierującego, o czym powinien być uprzedzony.


Po tym sygnale zapali się sygnał:

testy na prawo jazdy

A) czerwony,

B) żółty,

C) zielony.


Nie można kierować samochodem osobowym który:

testy na prawo jazdy

A) ma zakryte światła,

B) nie posiada tablic rejestracyjnych,

C) ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na jezdni,

B) postoju pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na poboczu.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

B) pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

C) pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować ruch pieszych.


Pojazd może zostać usunięty z drogi, gdy:

testy na prawo jazdy

A) jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych,

B) jego stan wskazuje, że nie jest używany,

C) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed znakiem,

B) może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika,

C) może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym.


Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut:

testy na prawo jazdy

A) samochodu osobowego,

B) motocykla,

C) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku,

B) zwężeniu jezdni po lewej stronie,

C) zwężeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest uprzedzany o:

testy na prawo jazdy

A) końcu wewnętrznego pasa ruchu,

B) konieczności dalszej jazdy lewym pasem ruchu,

C) konieczności dalszej jazdy prawym pasem ruchu.


Właściciel pojazdu zarejestrowanego powinien zawiadomić urząd rejestrujący pojazdy o:

testy na prawo jazdy

A) zmianie numerów nadwozia,

B) zmianie miejsca zamieszkania,

C) sprzedaży pojazdu.


Który znak nie dotyczy kierującego samochodem osobowym?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy prawo jazdy

A) może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody,

B) może ominąć przeszkodę jadąc po poboczu,

C) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.