Testy na prawo jazdy

Pojazd zostanie zakwalifikowany jako nadmiernie uciążliwy dla środowiska, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) zawartość spalin jest nieprawidłowa,

B) powoduje zbyt duży hałas,

C) z pojazdu wyciekają różne płyny.


Pojazd zostanie usunięty z drogi, jeżeli stoi za tym znakiem na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni,

B) chodniku,

C) częściowo na jezdni i chodniku.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) przewozić na przednim siedzeniu dziecka w wieku do 12 lat (bez specjalnego fotelika),

B) rozpocząć jazdy, jeżeli nie wszystkie przewożone osoby zapięły pasy bezpieczeństwa - chyba, że są zwolnione z ich użycia,

C) przewozić na przednim siedzeniu dziecka siedzącego w foteliku ochronnym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera.


Przy podejrzeniu złamania kończyny należy unieruchomić:

testy na prawo jazdy

A) wyłącznie najbliższy złamaniu staw,

B) jedynie samo miejsce złamania,

C) miejsce złamania i najbliższe stawy.


Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) odcinku drogi pokrytej żwirem lub grysem,

B) miękkim poboczu,

C) możliwości uszkodzenia odłamkami żwiru lub grysu innych pojazdów, jeżeli jedzie zbyt szybko.


Które ułożenie rąk na kierownicy jest prawidłowe podczas jazdy na wprost:

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien skręcić w prawo,

B) może skręcić w lewo,

C) może zawrócić.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w lewo,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) stwierdzi niezgodność miejsca zamieszkania kierującego z wpisem w jego prawie jazdy,

B) kierujący znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, albo środka działającego podobnie do alkoholu,

C) kierujący pojazdem przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.


W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony,

B) dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,

C) zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.


Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany?

testy prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) przejściu dla pieszych,

B) miejscu częstych potrąceń pieszych,

C) miejscu częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią.


Te dwa na przemian migające sygnały czerwone:

testy na prawo jazdy

A) zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg,

B) zabraniają wjazdu za sygnalizator,

C) oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną.


Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie?

testy na prawo jazdy

A) do momentu przyjazdu karetki pogotowia, jeżeli ofiara wypadku nie zaczęła oddychać i nie wróciło u niej krążenie,

B) przez 5 minut,

C) gdy stwierdzę, że ofiara wypadku zaczęła oddychać i powróciło u niej krążenie.


W miejscu oznaczonym tym znakiem można zaparkować pojazd:

testy na prawo jazdy

A) czterema kołami na chodniku prostopadle do krawężnika,

B) czterema kołami na jezdni prostopadle do krawężnika,

C) tylko bezpośrednio przy krawędzi jezdni.


Zamierzając jechać na wprost i widząc stojące za tym skrzyżowaniem pojazdy, kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych,

B) może zatrzymać się na przejściu dla pieszych,

C) może zatrzymać się bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zwężeniu jezdni,

B) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch w jednym kierunku,

C) miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.


W tej sytuacji sygnał ten:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na wjazd za sygnalizator, bez obserwowania ruchu na drodze poprzecznej,

B) nie zezwala na wjazd za sygnalizator,

C) dopuszcza wjazd za sygnalizator, pomimo utrudnienia pieszemu opuszczenia jezdni.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) wjazdu na pobocze,

B) zatrzymania pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na jezdni.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien podać dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC:

testy na prawo jazdy

A) na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku,

B) na żądanie pasażera innego pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku.


Te znaki poziome umieszczone na pasach ruchu:

testy na prawo jazdy

A) określają dopuszczalną prędkość jazdy,

B) określają nakazaną prędkość jazdy,

C) oznaczają wjazd do strefy ograniczonej prędkości.