Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 130 km/h,

B) 110 km/h,

C) 100 km/h.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) przejeżdża pierwszy.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.


Kierujący samochodem osobowym powinien zachować w czasie jazdy odstęp od poprzedzającego pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) dostosowany do prędkości jazdy,

B) zawsze od 5 do 10 m,

C) niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo.


W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

B) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,

C) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) umieszczać w pojeździe urządzenia wysyłającego sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,

B) korzystać podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

C) wyposażać pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zachować szczególną ostrożność,

B) jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu,

C) jest ostrzegany o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.


Cofanie pojazdu jest zabronione:

testy prawo jazdy

A) na moście lub na wiadukcie,

B) w tunelu,

C) na drodze ekspresowej.


Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na mokrej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jadącego z prędkością 50 km/h, mieści się w przedziale:

testy na prawo jazdy

A) 5-15 m,

B) 20-30 m,

C) 35-52 m.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Która z tych lampek kontrolnych po zaświeceniu w czasie jazdy może informować o wadliwym działaniu układu hamulcowego?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Na prostym odcinku drogi wielopasowej zaleca się jechać:

testy na prawo jazdy

A) jak najdłużej jednym i tym samym pasem ruchu,

B) ciągle zmieniając pasy ruchu (slalomem), jeżeli istnieje tylko taka możliwość,

C) zmieniając pasy ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzenia innych uczestników ruchu.


Nieprawidłowe ustawienie lusterek w pojeździe:

testy na prawo jazdy

A) może być przyczyną wypadku drogowego,

B) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy,

C) znacznie utrudnia jazdę.


W tej sytuacji skręcanie w lewo jest dozwolone z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.


Znak umieszczony pod sygnalizatorem zobowiązuje kierującego pojazdem do:

testy na prawo jazdy

A) zawrócenia na skrzyżowaniu,

B) skrętu w prawo na skrzyżowaniu,

C) jazdy z prawej strony tego znaku.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zbliżaniu się do kilku wzniesień,

B) poprzecznej nierówności jezdni,

C) możliwości zmniejszenia przyczepności kół do jezdni.


Kierujący samochodem osobowym nie powinien:

testy na prawo jazdy

A) pozostawiać pojazdu na parkingu z kluczykami w stacyjce,

B) oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,

C) używać łańcuchów przeciwślizgowych na oponach, jeżeli droga nie jest pokryta śniegiem.


Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) na jezdni,

B) na poboczu,

C) na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania.


Za tym znakiem, na chodniku, dozwolony jest postój nie dłuższy niż 5 minut:

testy na prawo jazdy

A) samochodu osobowego,

B) motocykla,

C) samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania,

B) może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) może zawrócić.