Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


Na drodze oznaczonej tym znakiem zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

B) postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

C) ruchu innych pojazdów niż pojazdy samochodowe, chyba że wykonują na niej prace.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 60 km/h,

B) 90 km/h,

C) 100 km/h.


Na autostradzie dopuszcza się holowanie:

testy na prawo jazdy

A) do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych,

B) tylko pojazdem przeznaczonym do tego celu,

C) dowolnym pojazdem.


W tej sytuacji zabrania się:

testy na prawo jazdy

A) zatrzymania pojazdu na poboczu,

B) zatrzymania pojazdu na jezdni,

C) postoju pojazdu na poboczu.


Na jezdni oznaczonej tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) wyznaczone jest miejsce do parkowania pojazdów,

B) wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu,

C) wyznaczona jest powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 3,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.


Nie można kierować samochodem osobowym który:

testy na prawo jazdy

A) ma zakryte światła,

B) nie posiada tablic rejestracyjnych,

C) ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne.


W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:

testy na prawo jazdy

A) może wjechać na most, gdyż jest możliwy jednoczesny przejazd obu pojazdów,

B) powinien zatrzymać się przed mostem,

C) jest uprzedzony o zwężonym odcinku jezdni.


W tej sytuacji, na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może zawrócić,

B) może skręcić w prawo lub w lewo,

C) powinien jechać na wprost.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 90 km/h,

B) 80 km/h,

C) 100 km/h.


W tej sytuacji, za tym znakiem zatrzymanie pojazdu jest zabronione:

testy na prawo jazdy

A) na jezdni,

B) na poboczu,

C) na odcinku od miejsca umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania.


Po tym sygnale zapali się sygnał:

testy na prawo jazdy

A) czerwony,

B) żółty,

C) zielony.


Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:

testy prawo jazdy

A) zachować szczególną ostrożność,

B) ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi,

C) ustąpić pierwszeństwa pieszym.


Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe kolejowym może stworzyć kierujący pojazdem, który:

testy na prawo jazdy

A) wjeżdża na tory bez upewnienia się, czy zbliża się pociąg,

B) wyprzedza pojazdy bezpośrednio przed przejazdem,

C) wyprzedza pojazdy na przejeździe.


Całkowita droga zatrzymania samochodu osobowego na suchej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jadącego z prędkością 110 km/h, mieści się w przedziale:

testy na prawo jazdy

A) 90-135 m,

B) 70-80 m,

C) 50-60 m.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo,

B) dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo,

C) nieokreślonej liczbie niebezpiecznych zakrętów.


Za tym znakiem, kierujący pojazdem powinien jechać z prędkością:

testy na prawo jazdy

A) nieprzekraczającą 30 km/h,

B) nie mniejszą niż 30 km/h, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości,

C) powinien jechać z prędkością większą niż 30 km/h bez względu na warunki ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może przejechać obok przystanku bez zatrzymania,

B) powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych,

C) powinien zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania obok przystanku.


Widząc ten znak kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien zatrzymać pojazd przed znakiem,

B) może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika,

C) może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym.


Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem, zatrzymanie tego pojazdu jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolone, w celu wysadzenia pasażera,

B) dozwolone, nie dłużej niż 1 minutę,

C) zabronione.