Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) zamknięciu drogi dla ruchu z przeciwnego kierunku,

B) zwężeniu jezdni po lewej stronie,

C) zwężeniu jezdni mogącym powodować utrudnienie ruchu.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu,

B) zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,

C) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem:

testy prawo jazdy

A) 2,

B) 3,

C) 4.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien:

testy prawo jazdy

A) zmniejszyć prędkość i zjechać maksymalnie na prawo, jeżeli istnieje możliwość przejazdu z zachowaniem bezpiecznego odstępu,

B) zatrzymać pojazd przed zwężonym odcinkiem drogi, jeśli nie ma możliwości przejazdu obu pojazdów,

C) wjechać na zwężony odcinek drogi niezależnie od możliwości zachowania bezpiecznego odstępu.


W czasie jazdy na niebezpiecznym zakręcie w lewo ze zbyt dużą prędkością, kierujący samochodem osobowym może spodziewać się:

testy na prawo jazdy

A) znoszenia pojazdu do osi jezdni,

B) znoszenia tyłu pojazdu w prawo,

C) wpadnięcia w poślizg przy gwałtownym hamowaniu.


Z509 1101 U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:

testy na prawo jazdy

A) na środku klatki piersiowej - jednym palcem,

B) na środku klatki piersiowej - dwoma palcami,

C) na środku klatki piersiowej - jedną ręką.


Jazda z częściowo zaparowanymi szybami pojazdu:

testy na prawo jazdy

A) jest niedopuszczalna, jeżeli jest to szyba przednia,

B) może być przyczyną wypadku drogowego,

C) nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy.


Postój uszkodzonego pojazdu silnikowego należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na autostradach lub drogach ekspresowych - tylko w razie postoju na jezdni,

B) na autostradach - w każdym przypadku,

C) na drogach ekspresowych - w każdym przypadku.


Na prostym odcinku drogi wielopasowej zaleca się jechać:

testy na prawo jazdy

A) jak najdłużej jednym i tym samym pasem ruchu,

B) ciągle zmieniając pasy ruchu (slalomem), jeżeli istnieje tylko taka możliwość,

C) zmieniając pasy ruchu tylko w razie konieczności ominięcia lub wyprzedzenia innych uczestników ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,

C) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z lewej strony.


W tej sytuacji postój pojazdu jest zabroniony na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - przed tym znakiem,

B) poboczu - przed tym znakiem,

C) poboczu - za tym znakiem.


Znak ten dotyczy kierujących:

testy na prawo jazdy

A) samochodami osobowymi,

B) ciągnikami rolniczymi,

C) pojazdami wolnobieżnymi.


Po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem, kierujący:

testy na prawo jazdy

A) powinien oczekiwać na nadejście dróżnika,

B) nie może kontynuować jazdy, jeżeli dróżnik na to nie zezwala,

C) może kontynuować jazdę, jeżeli nie ma dróżnika i upewnił się, że nie zbliża się pociąg.


W tej sytuacji kierujący:

testy na prawo jazdy

A) pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

B) pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

C) pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować ruch pieszych.


Postój na drodze twardej (nie będącej autostradą lub drogą ekspresową) pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi należy sygnalizować:

testy na prawo jazdy

A) na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu,

B) poza obszarem zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu w miejscu, w którym nie jest on widoczny z dostatecznej odległości,

C) na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) powinien ograniczyć zaufanie do kierującego pojazdem 2,

B) może użyć sygnału świetlnego,

C) może użyć sygnału dźwiękowego.


W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:

testy na prawo jazdy

A) 130 km/h,

B) 110 km/h,

C) 100 km/h.


W tej sytuacji pojazdy stojące na chodniku:

testy na prawo jazdy

A) powinny być ustawione przy krawędzi jezdni,

B) mogą pozostać w tym miejscu przez dowolny czas,

C) mogą pozostać w tym miejscu nie dłużej niż 5 minut.


Sygnał ten oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

B) zezwolenie na skręcenie w prawo bez dodatkowych warunków,

C) że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.


Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?

testy na prawo jazdy

A) A,

B) B,

C) C.


Ta linia zatrzymania:

testy na prawo jazdy

A) zabrania wjazdu na skrzyżowanie,

B) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu,

C) zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu, jeżeli do skrzyżowania nie zbliżają się inne pojazdy.


W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:

testy na prawo jazdy

A) 1,

B) 2,

C) 3.