Testy na prawo jazdy

W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) może rozpocząć wyprzedzanie pojazdu 2,

B) może wjechać na sąsiedni pas ruchu,

C) nie może najechać na linię ciągłą - na całym jej odcinku.


Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:

testy na prawo jazdy

A) poprzecznej nierówności jezdni,

B) wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,

C) znacznym wzniesieniu drogi.


Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:

testy na prawo jazdy

A) umieszczać w pojeździe urządzenia wysyłającego sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie,

B) korzystać podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

C) wyposażać pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego.


Droga hamowania samochodu osobowego na oblodzonej jezdni, jest:

testy na prawo jazdy

A) dłuższa od drogi hamowania na jezdni suchej,

B) równa drodze hamowania na jezdni mokrej,

C) dłuższa od drogi hamowania na jezdni mokrej.


W samochodzie osobowym z silnikiem benzynowym, wyposażonym w katalizator, jako paliwo można stosować:

testy na prawo jazdy

A) dowolny rodzaj benzyny,

B) wyłącznie benzynę bezołowiową,

C) olej napędowy.


Taka postawa kierującego ruchem oznacza:

testy na prawo jazdy

A) zezwolenie na skręcenie w lewo,

B) zezwolenie na zawrócenie,

C) zakaz wjazdu na skrzyżowanie.


Postój pojazdu za tym znakiem jest:

testy na prawo jazdy

A) dozwolony, pod warunkiem uiszczenia opłaty,

B) dozwolony bez konieczności uiszczenia opłaty, jeżeli nie trwa dłużej niż 3 minuty,

C) zabroniony na czas dłuższy niż 1 godzina, bez względu na wysokość uiszczonej opłaty.


Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem osobowym wyposażonym w takie pasy dotyczy (z wyjątkiem osób zwolnionych przepisami z ich użycia):

testy na prawo jazdy

A) tylko kierującego pojazdem,

B) wszystkich przewożonych osób,

C) tylko osób na przednich siedzeniach.


Samochód osobowy podlega dodatkowemu badaniu technicznemu:

testy na prawo jazdy

A) na wniosek Policji w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,

B) w przypadku montażu instalacji do zasilania gazem,

C) przy każdej zmianie właściciela.


Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) zabronione jest zatrzymanie tego pojazdu,

B) zabroniony jest postój tego pojazdu,

C) wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu.


Znak ten (linia podwójna ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

B) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

C) zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu.


Po zaświeceniu się w czasie jazdy tej lampki kontrolnej należy:

testy na prawo jazdy

A) wymienić akumulator,

B) zatrzymać pojazd,

C) sprawdzić naciąg paska klinowego.


W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) może jechać na wprost przez skrzyżowanie,

B) nie może opuścić skrzyżowania,

C) może skręcić w lewo.


W tej sytuacji zabronione jest zatrzymanie pojazdu na:

testy na prawo jazdy

A) jezdni - za tym znakiem,

B) chodniku - za tym znakiem,

C) jezdni - przed tym znakiem.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:

testy na prawo jazdy

A) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,

B) podnoszenie zapór nie zostało zakończone,

C) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


Na jezdni oznaczonej tym znakiem:

testy na prawo jazdy

A) wyznaczone jest miejsce do parkowania pojazdów,

B) wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu,

C) wyznaczona jest powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów.


W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) powinien przygotować się do jazdy,

B) może wjechać za sygnalizator,

C) może ruszyć, nie przekraczając linii zatrzymania.


Znak ten umieszczony na drodze o dopuszczalnej prędkości 70 km/h, oznacza że należy spodziewać się zwężenia drogi:

testy na prawo jazdy

A) na odcinku 100 m,

B) po przejechaniu 100 m,

C) po przejechaniu co najmniej 150 m.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) natychmiast przenieść ofiary wypadku poza drogę,

B) wezwać pogotowie ratunkowe,

C) wezwać Policję.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża pierwszy,

B) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


W tej sytuacji, podczas wyprzedzania we mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1 powinien:

testy na prawo jazdy

A) mieć włączone światła drogowe,

B) dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe,

C) mieć włączone światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba jednocześnie.