Nowe testy na prawo jazdy 2013 - stan prac

POBIERZ NOWE TESTY 2015

zgodne z zasadami egzaminowania obowiązującymi od 19 stycznia 2013.Nowe testy na prawo jazdy 2013 - stan prac

Już od stycznia 2013 roku egzaminy teoretyczne na prawo jazdy będą zdawane według nowych zasad. Termin zapowiadany początkowo został jednak przesunięty, a powodem odłożenia wprowadzenia nowych zasad zdawania prawa jazdy jest brak wprowadzonych i zatwierdzonych prawnie rozporządzeń dotyczących tej kwestii. Pod koniec roku 2011 do publicznej wiadomości trafiła informacja, ze opracowane zostało nieco ponad 600 pytań egzaminacyjnych z zapowiadanych 2 tysięcy (ze wszystkich kategorii prawa jazdy), co pozwala na utworzenie 3 milionów testów gotowych do wylosowania. 5 stycznia 2012 roku ogłoszona została wiadomość, że nowe testy zaczną obowiązywać dopiero od stycznia 2013 roku co uzasadniano tym, że Ministerstwo Transportu chce dać czas na odpowiednie przygotowanie się WORD-om do wprowadzenia nowych przepisów. Tydzień później, dnia 12 stycznia minister Jarmuzewicz powiedział: "Najpierw przelecę krótko przez posiedzenia klubowe, by omówić, co było przyczyną w WORD-ach, że nie wydano aktów prawnych. Odnoszę wrażenie, że WORD-y by prawdopodobnie zdążyły, natomiast my jesteśmy na wylocie z RCL-u, jeżeli chodzi o rozporządzenia, w związku z tym my też zdążyliśmy.", a dzień potem stwierdził: "Od ponad roku przyglądamy się WORD-om, które mają absolutną autonomię, jeżeli chodzi o zapisy w ustawie, w organizowaniu egzaminu, prowadzeniu egzaminu. Tu mamy zero udziału państwa. Zero. Nie ma miejsca na podpis ministra ani miejsca na lobbowanie w relacjach pomiędzy wykonawcą systemu a WORD-ami." Tego samego dnia skierował też pismo do zarządu PWPW, że zatwierdza zaproponowaną przez nich bazę pytań do przeprowadzania teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy oraz do obsługi procesu egzaminowania kandydatów na kierowców w WORD-ach. Ministerstwo wprowadziło do ustawy kilka rozwiązań, które nie mają nic wspólnego z unijną dyrektywą. Pod koniec lutego tego roku doszły do nas informacje, że baza pytań nowych testów na prawo jazdy (składająca się wtedy z 640 pytań) została przekazana z Instytutu Transportu Samochodowego do Ministerstwa Transportu. Nie było także żadnych technicznych przeszkód, które nie pozwalałyby na egzaminowanie na nowych zasadach od 11 lutego 2012 roku. Na przeszkodzie stanęło Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków ruchu Drogowego, gdyż nie zdeklarowali oni żadnego oficjalnego potwierdzenia w sprawie własnych przygotowań do nowego egzaminu. Marcin Ślęzak zaznaczył również, że Instytut Transportu Samochodowego wywiązał się ze swoich zadań i zaprezentował przykładowe testy już 3 listopada 2011 roku. Jednak nie jest to ostatnia forma programu, która ma być zaprezentowana WORD-om, a prace nad ostateczną wersją trwają nadal, ponieważ 3 listopada 2011 roku na konferencji w której uczestniczyli zarząd KSD WORD, firmy PWPW i HP oraz przedstawiciele ITS, zostały przedstawione nowe koncepcje teleinformatyczne. Instytut Transportu Samochodowego postanowił ustąpić w tej sprawie, choć oznaczało to zwielokrotnioną wartość kosztów. Porozumienie z firmami zakończyło się w grudniu zeszłego roku niepowodzeniem, a ponowne prace podjął ITS mając na uwadze umowy z WORD-ami. Nad systemem działało porozumienie KSD WORD, PWPW, ITS oraz Ministerstwa Transportu, lecz nie udało się uzyskać porozumienia i ITS wystąpił z komitetu sterującego, co doprowadziło do tego iż prace nad tym systemem prowadzone są przez PWPW i ITS niezależnie. Obowiązek opracowania pytań na nowy egzamin na prawo jazdy spoczywa na Instytucie Transportu Samochodowego, którego działalność nadzorowana jest przez Ministerstwo Transportu. Pytania przygotować może też PWPW, aczkolwiek odpowiedzialność za zaakceptowanie bazy danych poniesie i tak Ministerstwo. Baza pytań natomiast będzie musiała być ujednolicona i nie będzie to możliwe aby pojawiały się raz pytania z bazy ITS a raz z PWPW. Jako, że ITS włożył duży, samodzielny nakład pieniężny w przygotowanie pytań egzaminacyjnych (mając na uwadze też kręcenie potrzebnych filmików) nie będą one mogły być masowo opublikowane. Jeżeli natomiast Ministerstwo uznałoby że baza pytań ma stać się jawna wtedy uzyskanie korzyści poprzez publikację zostaną ograniczone.

POBIERZ AKTUALNE (2012) TESTY 2012:


Kategoria A motocykl POBIERZ kat. A (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)
Kategoria B osobówka POBIERZ kat. B (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)
Kategoria C ciężarówka POBIERZ kat. C (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)
Kategoria D autobus POBIERZ kat. D (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)


W styczniu ITS przekazał swoją bazę danych do ministerstwa, lecz minister nie zatwierdził bazy, również ze względu na przesunięcie się terminu wprowadzenia nowych testów na prawo jazdy. Decyzja Ministerstwa Transportu będzie kluczowa dla władz ITS, gdyż będzie miało to istotne znaczenie na podjęcie dalszych kroków przez ITS w tej sprawie. Cztery tygodnie później Instytut Transportu Samochodowego uzyskał partnera w pracach przygotowawczych do wprowadzenia oprogramowania w ośrodkach WORD. Zjednoczenie ITS i Sygnity oferuje bazę pytań dla kandydatów na kierowców oraz system informatyczny dla WORD-ów. Podobne rozwiązanie przedstawione zostało przez zjednoczenie PWPW i HP, czyli są dwie konkurencyjne strony w tej sprawie. Pomimo tego, że projekt bazy pytań został złożony w ministerstwie już w lutym do tej pory nie było odpowiedzi, a dwie strony wkładają swoje pieniądze w projekty i najlepszym wyjściem byłaby jak najszybsza odpowiedź Ministerstwa Transportu. Na dotrzymanie terminu mają wpływ przede wszystkim Ministerstwa a także środowiska WORD, gdyż to one warunkują kierunki kolejnych działań. Ściślej mówiąc, na terminy mają wpływ stosowne rozporządzenia, podejmowanie decyzji dotyczących bazy pytań nowych testów na prawo jazdy a również określenie wykonawcy w zakresie systemów teleinformatycznych dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Decyzję wyboru wykonawcy przedłużają sprzeczne opinie kancelarii prawnych. Również ośrodki szkolenia kierowców czekają na decyzję wyboru wykonawcy, aby same mogły podjąć dalsze działania co do przeszkolenia kandydatów na kierowców, zanim system zacznie oficjalnie funkcjonować w ośrodkach WORD. Ciężko stwierdzić, kto zadecyduje o tym która ze stron zostanie wykonawcą. Trzeba mieć na uwadze to, iż każdy WORD to osobna placówka (a istnieje ich 49 w Polsce). W tej sytuacji ciężko jest zapewnić całkowite ujednolicenie systemu egzaminowania. Jeżeli WORD-y będą obciążane w dalszym ciągu, stanie się to też problemem województw, które powołują instytucję jakimi są ośrodki WORD, co też może mieć duży wpływ na to iż decyzja zostanie podjęta w późniejszym terminie. Oferta ITS-Sygnity, która została przedstawiona jest niższa od początkowej ceny przetargowej co powinno negować obawy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego dotyczących ceny przedsięwzięcia. Jednak ostateczna propozycja, będzie mogła być przedstawiona zależnie od tego co końcowo znajdzie się w rozporządzeniach i będzie obowiązywało od 19 stycznia przyszłego roku. W udzielonym wywiadzie przedstawiciel ITS poinformował, że PWPW złożyło im ofertę odkupienia bazy pytań, lecz nie znaleziono rozwiązania, które usatysfakcjonowałoby obie strony. Rozporządzenia mające nadejść oprócz wyjaśnień co do samego egzaminu na prawo jazdy będą weryfikowały również kilka istotnych spraw. Między innymi będą obejmowały wzory dokumentów i zasady postępowania z dokumentami składanymi przez kandydatów na kierowców a także będą wyjaśniały prowadzenie dokumentacji w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Nierozwiązaną kwestią pozostaje karta kandydata na kierowcę. PWPW - HP i ITS - Sygnity będą zobowiązane do przedstawienia alternatywnych rozwiązań w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo też czy baza pytań będzie ujawniona czy też nie - podaje M. Ślęzak. Do ogólnej wiadomości dnia 20 maja 2012 roku została podana informacja, że zostało stworzonych 1113 pytań ze wszystkich kategorii prawa jazdy oraz, że ich docelowa liczba będzie wynosiła 1800, co jest uwarunkowane ukazaniem się kompletu rozporządzeń obejmujących tę sprawę. Tworzących pytania obejmuje unijna dyrektywa nr 126 o prawach jazdy, a także Ustawa o kierujących pojazdami, w której wymienione są 4 moduły określające zakres wiedzy jaki powinni posiadać przyszli kierowcy. Z połączenia tych 2 aktów prawnych powstała wstępna struktura nowych testów na prawo jazdy, którą mieli kierować się autorzy pytań. Pytania muszą spełniać odpowiednie kryteria: Po pierwsze muszą być zadane w formie pytającej. Po drugie, muszą one być w języku polskim. Muszą także obejmować 4 modły, czyli prawo o ruchu drogowym, bezpieczeństwo, ratownictwo i zachowanie w nadzwyczajnych sytuacjach. Kadra zajmująca się przygotowaniem pytań składała się z ekspertów BRD, psychologii i pedagogiki. Wśród nich znalazły się też osoby wskazane przez dyrektorów WORD oraz trójka specjalizująca się tramwajami. W tej grupie znaleźli się też ratownicy medyczni, chemicy, eksperci techniczni z ITS, pracownicy Ministerstwa Transportu oraz Policji. Nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy będzie składał się z pytań o różnej wadze, od 1 do 3 punktów w zależności na wpływ w bezpieczeństwie drogowym. Ogółem test będzie się składał z 32 pytań. Pierwsze 20 pytań będzie losowane z wspólnej bazy, a kolejne 12 ze specjalistycznej w zależności od kategorii prawa jazdy. W części podstawowej będzie można udzielać tylko twierdzących lub przeczących odpowiedzi, a w dalszej A, B lub C i tylko jedna z nich będzie odpowiedzią prawidłową. Pytania będą ilustrowane schematami, zdjęciami, znakami drogowymi lub filmami. Do zdobycia będą 72 punkty, natomiast próg zapewniający pozytywny wynik egzaminu będzie wynosił 68 punktów. Zbudowana baza pytań jest całkowicie nowa, choć robiona na bazie podobnego zakresu wiedzy, więc podobieństwo w pytaniach będzie mogło występować. Pytania są tak konstruowane aby wykluczyć ich naukę na pamięć (np. te same ilustracje będą wykorzystywane w różnych pytaniach). Ma to na celu pełne zrozumienie zasad ruchu drogowego, oraz większego nakładu pracy związanego z przygotowaniem do egzaminu na prawo jazdy. Przyszli kierowcy będą wiec chcąc nie chcąc zmuszeni do myślenia. Dnia 24 maja br. uzyskaliśmy potwierdzenie z mediów, iż nowe testy na prawo jazdy zostaną wprowadzone dopiero od stycznia 2013 roku, co jest dość dobrą wiadomością dla osób, które mają zamiar ubiegać się o zdobycie prawa jazdy. Nadal aktualnym terminem jest 19 stycznia 2013 roku, lecz ustawę o kierujących pojazdami czekają jeszcze poprawki, a i sprawa przetargu na niezbędne zmiany w systemie teleinformatycznym jest jeszcze nie rozstrzygnięta. Niestety odłożenie tego terminu będzie wiązało się z karami nałożonymi na Polskę przez Brukselę. Jak zakończy się ta sprawa dowiemy się po zakończeniu negocjacji. Do końca czerwca 2012 mają zostać podpisane odpowiednie rozporządzenia.

Podobne artykuły:
Testy na prawo jazdy 2015
Co się zmieni w 2013?

________________
Kopiowanie artykułu dozwolone jedynie po podaniu pełnego i działającego LINKU do źródła.

___________________________________