Testy na prawo jazdy do stycznia 2013

POBIERZ NOWE TESTY NA PRAWKO 2013

są zgodne z zasadami egzaminowania obowiązującymi od 19 stycznia 2013.

Nowe testy na prawo jazdy będą przeprowadzane według zupełnie innych zasad niż obecnie. Zmieni się całkowicie forma egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.
Od 19 stycznia 2013 wejdą następujące zmiany w egzaminach teoretycznych na prawo jazdy:

UWAGA: Minister Sławomir Nowak, na konferencji prasowej potwierdził, ze nowe egzaminy wejdą w życie nie 11 lutego 2012, lecz od 19 stycznia 2013. ( więcej...)

POBIERZ AKTUALNE (2012) TESTY 2012:


Kategoria A motocykl POBIERZ kat. A (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)
Kategoria B osobówka POBIERZ kat. B (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)
Kategoria C ciężarówka POBIERZ kat. C (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)
Kategoria D autobus POBIERZ kat. D (link zalecany) Link 2 (rezerwowy)
Od 19 stycznia 2013:

1. Baza pytań testów będzie zawierała ponad tysiąc pytań i będzie tworzona dynamicznie, czyli nowe pytania będą co jakiś do niej dodawane.

2. Na kategorię A, B, C, D oraz T w teście teoretycznym będą 32 pytania, z czego 20 z bazy wspólnej oraz 12 specjalistycznych.

3. Wprowadzone zostaną klipy video, które będą obrazować różne sytuacje w ruchu drogowym. Klipy będą w testach na wszystkie kategorie, ze wspólnej bazy. Oprócz klipów będą również zdjęcia i animacje lub pytanie bez zdjęć.

4. Na pytania (1-20) będziemy odpowiadać TAK lub NIE, pojawią się również pytania z odpowiedziami A, B i C (21-32), jednak ze względu na fakt, że testy będą jednokrotnego wyboru, tylko jedna odpowiedź będzie mogła być prawidłowa.

5. Klipy będą wyświetlały się w czasie kilku sekund.


  Chcesz być powiadomiony gdy nowe testy 2013 będa dostępne?

Wpisz adres email, powiadomimy Cię niezwłocznie gdy pojawią się testy 2013 wg nowych zasad.
    wpisz email:
    powtórz email:

     
6. W pytaniach z bazy wspólnej (TAK/NIE), czas na przeczytanie treści pytania będzie wynosił 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund, natomiast dla pytań z odpowiedziami A, B, lub C na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi łącznie będzie 50 sekund.

7. Do pytań nie będzie można wracać, ale będzie mozna zmienić wybraną odpowiedź zanim minie czas na nią przeznaczony lub zanim przejdzie się do następnego pytania.

8. Baza pytań prawdopodobnie będzie znana publicznie jedynie w części.

9. Pytania będą punktowane, 3 punkty za pytanie majace duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 - za średnie i 1 za niskie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

10. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania bedzie wynosić 74. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego osiągniemy po uzyskaniu minimum 68 punktów.

11. Egzamin będzie trwał 25 minut.

12. Rozporządzenie zostało już podpisane, opublikowane w dzienniku ustaw i wchodzi w życie 19 stycznia 2013 roku.

Od 19 stycznia 2013 baza pytań na prawo jazdy zostanie znacząco zmieniona. Zamiast obecnych kilkuset pytań, zostanie rozbudowana do ponad tyisąca pytań.
Statyczne pytania z obrazkami mają zastąpić dynamiczne sytuacje obrazowane filmikami. Baza pytań prawdopodobnie będzie znana publicznie jedynie w cześci, chociaż prawdopodobnie w zapomnienie odejdzie obecny model nauki na zasadzie zapamiętania bazy pytań. Rozbudowana baza i częsta zmiana pytań wymusi naukę poprzez poznawanie kodeksu drogowego. Prawdopodobnie też zdawalność egzaminu teoretycznego wg przewidywań może drastycznie spaść.

Kilkukrotne zwiększenie ilości pytań wchodzących w skład testów na prawo jazdy ma na celu wyeliminowanie zjawiska pamięciowego przyswajania odpowiedzi, co obecnie powszechnie ma miejsce.
Powtórzenie pytań z obecnej bazy kilka razy pozwala na pamięciowe zaliczenie egzaminu na prawo jazdy. Ponad tysiąca pytań pamięciowo nie da się tak łatwo zapamiętać.

Mimo, że zmieni się ilość pytań, nie zmieni się ich zakres. Materiał, który przyszły kierowca będzie musiał opanować pozostanie ten sam. Zmieni się natomiast forma przeprowadzania egzaminu.
Zamiast obecnych trzech odpowiedzi, z których zdający wybiera jedną, dwie lub trzy odpowiedzi, będą możliwe jedynie dwie opcje: TAK i NIE, ale również pytania z trzema odpowiedziami A, B i C, z których prawidłowa będzie tylko jedna.
Zdający egzamin na prawo jazdy od roku 2013 będzie odpowiadał na pytania, które będą tak skonstruowane, aby odpowiadać na nie z położenia kierowcy.
Na chwilę obecną kandydaci na kierowców mają aż 25 minut na zdanie egzaminu teoretycznego skłądającego się z 18 pytań. Liczba pytań na egzaminie ma wynosić 32, a pytania na poszczególne kategorie będą losowane po części z bazy podstawowej (20), a po części z pytań specjalistycznych charakterystycznych dla danej kategorii (12).

Po zmianach w roku 2013 nie będzie możliwości, aby wrócić do poprzednich pytań. Na odpowiedź na dane pytanie będziemy mieli jedynie kilkadziesiąt sekund. Ile? Na pytania z bazy podtsawowoej 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na odpowiedź, natomiast dla pytań specjalistycznych na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi będzie 50 sekund.
Rozwiązanie takie wydaje się być bardzo racjonalne, gdyż na drodze nie mamy czasu na rozważanie prawidłowych zachowań, raczej opieramy się na wyuczonych odruchach.

Zobacz podpisane rozporządzenie [pdf]:
Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (opublikowane)

Podobne artykuły:
Nowe testy jednak od stycznia 2013
Co się zmieni w 2013
Okres próbny dla kierowców
Zielone listki dla młodych kierowców

________________
Kopiowanie artykułu dozwolone jedynie po podaniu pełnego i działającego LINKU do źródła.

___________________________________