Okres próbny dla kierowców

Okres próbny dla młodych kierowców zacznie obowiązywać już od 4 stycznia 2016. W tym czasie każdy młody kierowca, który zdobędzie prawo jazdy będzie obwarowany licznymi ograniczeniami, które mają wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu na naszych drogach.

Poniżej znajdują się najistotniejsze dla młodych kierowców zmiany, ktore wejdą w życie:

1. Każdą osobę, która pierwszy raz otrzymała prawo jazdy kategorii B obowiązuje okres próbny trwający dwa lata od momentu otrzymania dokumentu.

2.Każdy młody kierowca jest zobowiązany do uczestniczenia w teoretycznym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego tygodnia od momentu otrzymania dokumentu jakim jest prawo jazdy. Szkolenie to będzie prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a jego maksymalny koszt będzie wynosił 100 zł.

3.Każdy świeży kierowca jest zobowiązany do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym, które będzie musiał odbyć w okresie od czwartego do ósmego tygodnia od momentu otrzymania prawa jazdy. Szkolenie to będzie prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a jego maksymalny koszt będzie wynosił 200 zł. To szkolenie będzie miało formę praktycznych ćwiczeń trwających jedną godzinę.

4.Przez pierwsze osiem miesięcy trwania okresu próbnego, młody kierowca ma obowiązek poruszania się pojazdem oznakowanym naklejkami z zielonym listkiem na przedniej oraz tylnej szybie pojazdu. Oznacza to, iż nie będzie mógł on prowadzić pojazdu pożyczonego, które nie będzie miało takiego oznakowania.

5.Przez pierwsze dwa lata od otrzymania prawa jazdy, czyli w okresie próbnym, młody kierowca nie będzie mógł przekraczać prędkości 50km/h w terenie zabudowanym, 80km/h poza terenem zabudowanym oraz prędkości wynoszącej 100km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej i na autostradzie.

6.Przed upływem początkowego okresu trwającego osiem miesięcy, świeży kierowca nie może podejmować pracy w celu zarobkowym w charakterze kierowcy pojazdy w prawie jazdy kategorii B.

7.Przed upływem ośmiomiesięcznego okresu po odebraniu prawa jazdy zabranie się wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdu dla kategorii B prawa jazdy (punkty 6 oraz 7 nie dotyczą osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub wstępną przyspieszoną , na mocy rozdziału 7a ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2011 roku).

8.Jeżeli kierowca popełni 2 wykroczenia przeciw bezpieczeństwu w ruchu drogowym potwierdzone mandatami lub wyrokami sądu w czasie okresu próbnego, to ten okres ulegnie przedłużeniu o kolejne 2 lata.