Najwyżej punktowane i karane wykroczenia

Dnia 9 czerwca 2012 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych określające nowy taryfikator punktów karnych, przyznawanych za wykroczenia popełnione na drodze. Wprowadzone zmiany są bardziej surowe niż do tej pory. W wielu przypadkach za wykroczenie, za które groziła tylko grzywna pieniężna, winowajca obarczony będzie także punktami karnymi.

Wykroczeniami za które obowiązywał tylko mandat, a od niedawna grozi za nie 5 punktów karnych to: rozmowa przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu, parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych, ciągnięcie osób za pojazdem na sankach, nartach lub wrotkach.3 punkty grożą za zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem który jest wyprzedzany, wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym, zakrywanie świateł i tablic rejestracyjnych, a 2 punkty za wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie oraz za wjeżdżanie na skrzyżowanie, jeżeli za nim lub na nim nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, gdzie wcześniej za wyżej wymienione wykroczenie nie dostawało się punktów karnych. W wielu przypadkach liczba otrzymywanych punktów wzrośnie.

Zamiast 1 dostaniemy 4 za przewożenie pasażerów bez kasku lub zapiętych pasów.

Zamiast 1 ukarani zostaniemy 2 punktami karnymi za:

-niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP,
-przewożenie osób poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów,
-przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów.

Zamiast 3 punktów grozi nam 5 za cofanie samochodem na drodze ekspresowej lub autostradzie, a 6 zamiast 5 wówczas gdy nie ustąpimy pierwszeństwa pieszemu podczas cofania. Przewożenie większej niż dopuszczalna liczby pasażerów będzie karane punktami karnymi w skali od 1 do 10 (co zależy od ilości pasażerów). Za wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi, niezatrzymanie pojazdu podczas przekraczania jezdni przez osobę niepełnosprawną i nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu oznakowanym ukarani zostaniemy 10 punktami karnymi, a nie 8 jak to było dotychczas. Wzrośnie również kara z 9 na 10 punktów za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi.

Wykroczenia za które grożą najwyższe kary pieniężne to:
- Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - mandat karny w wysokości 500 zł,
- Kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami - również mandat karny w wysokości 500 zł,

Od 300 do 500 zł. za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę będącą w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

Od 400 do 500 zł. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej, oraz od 300 do 400 zł. za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 km/h do 50 km/h.

Mandat pieniężny od 200 do 500 złotych grozi za naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, oraz kwota mandatu powiększona o 200 zł ale nie większa niż 500 za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mandat o wartości 400 złotych grozi za niezastosowanie się do znaku C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi", oraz za samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmianę położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo zabezpieczającego lub kontrolnego.

Mandatem o wysokości 350 złotych zostaniemy ukarani za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej. Ta sama kwota dotyczy nieustąpienia przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerów, oraz rowerzyście przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią. Kara 350 złotych jest także za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pieszym znajdującym się na przejściu, lub za nieustąpienie pieszym pierwszeństwa przy skręcie na skrzyżowaniu w drogę poprzeczną. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni również objęty jest karą w wysokości 350 zł tak samo jak zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.

Grzywna pieniężna o wysokości 300 zł dotyczy naruszenia przepisów w następujących podpunktach:
- braku oznaczenia lub niewłaściwego oznaczenia pojazdów do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego,
- nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu, podczas włączania się do ruchu,
- naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
- naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
- naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach,
- wyprzedzanie na przejazdach kolejowych lub tramwajowych i bezpośrednio przed nimi,
- wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym,
- naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu było niemożliwe,
- naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,
- naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej jego stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy,
- naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
- naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej,
- cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej,
- zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu,
- nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu,
- niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej,
- bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym,
- kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu,
- używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi,
- dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień,

Wykroczenia za które grożą najwyższe kary punktowe.
Najwyższa kara odnośnie punktów karnych, które możemy otrzymać za wykroczenia drogowe to 10 pkt. karnych. Najwyżej punktowanymi wykroczeniami drogowymi są:

- popełnienie przestępstwa drogowego,
- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego,
- nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,
- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego,
- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
- przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h.

Kara dziewięciu punktów grozi natomiast za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych oraz bezpośrednio przed nimi.

8 punktów karnych otrzymamy popełniając następujące wykroczenia drogowe:
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu,
- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd,
- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia,
- niezastosowanie się w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu,
- przekroczenie prędkości od 41 km/h do 50 km/h,
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych lub bezpośrednio przed nimi.

Kopiowanie zabronione.