kierowcy zawodowi wymagane szkolenia

Zmiany w przepisach wymagają od kierowców zawodowych dodatkowych szkoleń. Poniżej znajdziesz opis nowych wymagań stawianych kierowcom.
Rodzaj wymaganego szkolenia, aby móc pracować jako kierowca wykonujący przewóz drogowy zależy od tego, czy prawo jazdy kategorii C i C+E  lub D i D+E uzyskano po 10 września 2010 czy przed tym okresem.Prawo jazdy kat. C lub D uzyskane: Termin uzyskania wpisu w prawie jazdy
D - do 31.12.1980r.10.09.2009r.
C - do 31.12.1980r.
D - od 01.01.1981r. do 31.12.1990r.
10.09.2010r.
C - od 01.01.1981r. do 31.12.1995r.
D - od 01.01.1991r. do 31.12.2000r.
10.09.2011r.
C - od 01.01.1996r. do 31.12.2000r.
D - od 01.01.2001r. do 31.12.2005r.
10.09.2012r.
C - od 01.01.2001r. do 31.12.2005r.
D - od 01.01.2006r. do 10.09.2008r.
10.09.2013r.
C - od 01.01.2006r. do 10.09.2009r.10.09.2014r.

Przybliżony koszt takiego szkolenia trwającego 35h to ok. 550 zł.


Dla nowych kierowców, uzyskujących prawo jazdy kategorii C po 10.09.2009 lub prawo jazdy kategorii D po 10.09.2008 wporwadza się kwalifikację wstępną.
Szkolenie trwa 140 godzin. Cena około 4 000 zł. Szkolenie kończy się testem kwalifikacyjnym, który przeprowadza powołana przez wojewodę komisja.


Zgodnie Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246 USTAWY z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym kierowcę wykonującego przewóz drogowy można zatrudnić jeśli ukończył on wiek:

a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

·         C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną

·         C1 lub C1+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

·         C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

·         D lub D+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,

·         D1 lub D1+E - o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,

·         posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);

·         nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

·         nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

·         ukończyła szkolenie okresowe