Kategorie prawa jazdyKategorie prawa jazdy: 1. kategoria A
  1. motocyklem,
  2. motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 2. kategoria A2 (od stycznia 2013 roku)
  1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 3. kategoria A1
  1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nie przekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg,
  2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 4. kategoria AM (od stycznia 2013 roku)
  1. motorowerem,
  2. czterokołowcem lekkim,
 5. kategoria B:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  2. pojazdem, o którym mowa powyżej z przyczepą lekką,
  3. pojazdem, o którym mowa powyżej, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego (kat. B+E) dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t),
  4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  6. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 6. kategoria B1 (zmiany od 2013 roku):
  1. trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie większej niż 400 kg (pojazdy do przewozu osób) i 550 kg (pojazdy do przewozu rzeczy) i mocy silnika nie większej niż 15 kW(20 KM), z wyjątkiem motocykla – wydawane od 16 lat,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 7. kategoria C:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 8. kategoria C1:
  1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 9. kategoria D:
  1. autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 10. kategoria D1:
  1. autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 11. kategoria T:
  1. ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 12. kategoria B96 – pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t,
 13. kategoria BE, CE lub DE – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą, przy czym w zakresie kategorii BE dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
 14. kategoria C1E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
 15. kategoria D1E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.

Ponadto prawo jazdy:

 1. kategorii B i CE lub B i DE – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii BE,
 2. kategorii CE i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii DE,
 3. kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
 4. kategorii BE, CE, C1E, DE lub D1E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii BE, B96, CE, C1E, DE lub D1E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.