Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy (C+E)

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury w sprawie sposobu wykonania zadań sprzęganie i rozprzęganie w czasie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Mając na uwadze wynikającą z zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2001r. nr 150 poz. 1681 z późn. zm.) kolejność wykonywania zadań na egzaminie państwowym z której wynika, że pierwszym wykonywanym zadaniem jest zadanie sprzęgania w ocenie Ministerstwa Infrastruktury aby usprawnić wykonywane w trakcie egzaminu czynności i umożliwić jednolitą ocenę wykonywanych zadań sprzęgania i rozprzęgania dopuszczalne jest przyjęcie, poniższego sposobu postępowania:

Przyjęte założenia do wykonywania zadaniaPrzed rozpoczęciem egzaminu pojazd jest sprzęgnięty z przyczepą. Przyczepa i pojazd są przygotowane do dokonania rozprzęgnięcia.

Zasady podstawowe:

1. Kolejność wykonywania zadań przez kandydata na kierowcę:

a) rozprzęganie przyczepy (pozycja końcowa - pojazd obok przyczepy)

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem (pozycja wyjściowa - pojazd obok przyczepy),

c) wykonanie manewrów na placu manewrowym zgodnie z zasadami zawartymi w § 9 instrukcji przeprowadzania egzaminów państwowych,

d) po prawidłowo wykonanych manewrach określonych w literze c) osoba szkolona wykonuje zadania w ruchu miejskim,

UWAGA! Zaleca się aby WORD zapewnił rękawice ochronne

2. Sprzęganie i rozprzęganie wykonywane jest przez osobę egzaminowaną.

3. Wszystkie czynności powinny być wykonane z odpowiednią starannością i zachowaniem zasad BHP.

4. W trakcie wykonywania sprzęgania i rozprzęgania, osoba egzaminowana może opuszczać pojazd silnikowy. Każde opuszczenie pojazdu powinno wiązać się z zaciągnięciem hamulca awaryjnego.

5. Dopuszcza się w czasie wykonywania sprzęgania i rozprzęgania stosowanie przez osobę egzaminowaną pomocy w postaci umieszczania tyczek i pachołków ułatwiających zlokalizowanie położenia pojazdów, haków i zaczepów.

6. Osoba egzaminowana podczas dokonywania sprzęgania i rozprzęgania nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa. (zapinanie i rozpinanie pasów bezpieczeństwa w trakcie kiedy istnieje konieczność kilkukrotnego wsiadania i wysiadania z pojazdu, oraz w trakcie jazdy do tyłu spowoduje jedynie wydłużenie całego procesu wykonania zadania).

Generalną zasadą jest sprawdzenie umiejętności dokonania prawidłowego połączenia i rozłączenia przyczepy z pojazdem silnikowym, a nie równoległości, czy współosiowości podjazdów w czasie manewrów.

Czynności podczas rozprzęgania (zespół pojazdów jest sprzęgnięty)

1. Zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika pojazdu

2. Zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (przy użyciu klinów lub hamulca postojowego)

3. Odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem - włożenie do uchwytów)

4. Wysunięcie podpory przyczepy i ustawienie przyczepy na podporze (jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażona w podporę)

5. Rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem)

6. Ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Czynności podczas sprzęgania (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy)

1. Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

2. Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia.

3. Regulacja wysokości zaczepu przyczepy. (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia)

4. Dokonanie, w zależności od rodzaju pojazdu, połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego, oraz zabezpieczenie zespołu przed rozłączeniem. (kategoria C+E - uderzenie hakiem pojazdu w zaczep przyczepy do momentu gdy sworzeń haka wpadnie w ucho zaczepu przyczepy lub w przypadku naczepy podjazd siodłem pod odpowiednio ustawiony zaczep naczepy; B+E, D+E nałożenie zaczepu przyczepy na hak holowniczy pojazdu ciągnącego)

5. Po sprzęgnięciu pojazdów osoba egzaminowana dokonuje:

- podłączenia do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (przewód elektryczny nie może dotykać drogi i nie może ulec zerwaniu lub rozłączeniu w czasie jazdy - do podłączenia przewodu elektrycznego powinno nastąpić wyłączenie silnika pojazdu)

- podłączenie przewodów hamulcowych przyczepy na zasadach opisany powyżej (nie dotyczy przyczep z hamulcem najazdowym).

- sprawdzenie działania świateł przyczepy. (Egzaminator informuje osobę egzaminowaną o działaniu lub nie działaniu świateł pojazdu silnikowego i przyczepy).

- podniesienie podpory zaczepu przyczepy i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie jazdy, lub zwolnienia blokady wysokości zaczepu przyczepy (jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę)

- zwolnienie hamulca postojowego przyczepy (jeżeli jest w niego wyposażona - egzaminator powinien rozpoczynając egzamin poinformować zdającego czy przyczepa jest wyposażona w taki hamulec)

- sprawdzenie i ewentualne ustawienie korektora siły hamowania (jeżeli istnieje)

Kryteria oceny:

Zadania zostają nie zaliczone jeżeli

1. osoba spowoduje bezpośrednie zagrożenie mogące skutkować uszkodzeniem pojazdu silnikowego, przyczepy oraz osób znajdujących się na placu manewrowym.

2. przed opuszczeniem pojazdu nie został zaciągnięty hamulec awaryjny pojazdu

Czas wykonania zadania:
Czas na wykonanie zadania sprzęgania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.
dodał: Tomek_