Jak jeździć po rondzie

Jak jeździć po rondzie


Skrzyżowania o ruchu okrężnym zwane częściej rondami są wspaniałym sposobem na ułatwienie ruchu drogowego na często uczęszczanych skrzyżowaniach. Pojazdy mogą zajmować i opuszczać rondo korzystając z kilku dróg, dzięki czemu ruch jest szybszy i łatwiejszy. Na rondach obowiązuje zasada ruchu jednokierunkowego, a samochody poruszają się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Poruszając się pojazdem kierujący zawsze i wszędzie musi stosować się do zasady pierwszeństwa przejazdu. Zasada ta obowiązuje również na rondzie, które jest jednym z typów skrzyżowania, a więc według kodeksu drogowego, jeśli przed rondem znajduje się znak ruchu okrężnego to obowiązujące stają się podstawowe zasady dotyczące pierwszeństwa.

Mówią one, iż pierwszeństwo przejazdu ma pojazd znajdujący się po stronie prawej. W tym przypadku pojazd, który wjeżdża na rondo. Jednak w ogromnej większości przypadków znakowi ruchu okrężnego jest przypisany znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który sprawia, ze pierwszeństwo mają pojazdy już znajdujące się na rondzie. Dlatego wjeżdżając na rondo należy upewnić się, że nie ma na nim pojazdu, któremu należałoby ustąpić pierwszeństwa.

Warto oczywiście zasięgnąć informacji jak sygnalizować manewry, które chcemy wykonać na rondzie. Bardzo wielu kierowców nadużywa prawego kierunkowskazu włączając go przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Nie jest to konieczne, ponieważ jezdnia jest tak skonstruowana, iż umożliwia jedynie poruszanie się w tym kierunku. Innej możliwości po prostu nie ma. Jednak przy zjeździe z ronda użycie kierunkowskazu jest już wymagane. Manewr ten powinien zostać odpowiednio wcześnie zasygnalizowany tak, aby inni kierowcy znali nasze zamiary. Dotyczy to również zmiany pasa ruchu będąc już na samym rondzie i oczywiście w tym przypadku należy ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na wybieranym pasie. Z pasami ruchu jest związana kolejna zasada, mianowicie wybór odpowiedniego z nich. Dotyczy to oczywiście takich krzyżowań o ruchu okrężnym, które posiadają conajmniej dwa pasy ruch. Zasada mówi, że pojazd mający skręcić w prawo powinien zając pas znajdujący się najbliżej prawej krawędzi jezdni, natomiast do skrętu w lewo należy ustawić się na pasie lewym. Jednak ważnym aspektem przed wjechaniem na rondo jest prędkość, którą należy odpowiednio dostosować.

Dojeżdżając do ronda kierujący powinien osiągnąć taką prędkość, aby w razie potrzeby móc się zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi będącemu w ruchu okrężnym. Jeśli prędkość włączającego się do ruchu będzie zbyt duża to kierujący będący na rondzie mogą odnieść mylne wrażenie, iż chce on zająć miejsce przed nimi. Może to być powodem nagłego hamowania, a nawet kolizji. Nie należy również wjeżdżać na rondo wpychając się przed samochód – to także częste powody kolizji. Kierujący powinien również dostosować prędkość i skorzystać z odpowiedniego biegu. Skrzyżowania o ruchu okrężnym są bardzo pomocne przy rozładowaniu wzmożonego ruchu, lecz należy zachować na nich szczególną ostrożność, choćby ze względu na ilość samochodów korzystających z nich w tym samym czasie.

___________________________________