Egzamin na prawo jazdy - cennikOpłaty za egzamin na prawo jazdyobowiązujące do dziś od dnia 10.01.2006 roku. (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r.)

Kategoria
Kwota
Teoria
Teoria+Praktyka
Praktyka
A,A1
162,00 zł
22,00 zł
92,00 zł
140,00 zł
B
134,00 zł
22,00 zł
78,00 zł
112,00 zł
C
182,00 zł
22,00 zł
102,00 zł
160,00 zł
D
182,00 zł
22,00 zł
102,00 zł
160,00 zł
T
157,00 zł
22,00 zł
89,50 zł
135,00 zł
B+E
160,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
160,00 zł
C+E
195,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
195,00 zł